Stockholms Pistolskyttekrets

Vapenkontroll vid Kretstävlingar

Fr.o.m. 2008-08-01 skall vapenkontrollants behörighetsbevis finnas synligt för var och en, vid kontrollplatsen. Beslutet fattat vid Stockholms Pistolskyttekrets ordinarie sammanträde 2008-05-19.

(Behörighetsbevis utfärdas vid Vapenkontrollantutbildning inom Stockholms Pistolskyttekrets).