Stockholms Pistolskyttekrets

Utbildning

Kretsens inplanerade utbildningar finner ni i tävlingsprogrammet.

Inbjudningar till respektive utbildning skickas ut före varje kurs, och publiceras här.

OBS! Endast föreningar kan anmäla deltagare till kretsens utbildningar.

Kursanmälan skall ske genom förenings försorg göras via kretsens hemsida.

Deltagarantalet i kurserna är begränsat. I vanliga fall prioriteras en deltagare per klubb och är det platser över så tar vi och erbjuder fler platser/förening och då kommer vi att gå efter anmälningsdatum. Minimum 10 deltagare.

Anmälningar med ofullständiga och felaktiga uppgifter anses ej som seriösa och kommer att makuleras (dubbelkolla att ni stavat rätt och att alla uppgifter stämmer). 

Avgiften faktureras efter genomförd kurs.

Sista anmälningsdag framgår av respektive kursbeskrivning.

Eventuellt återbud skall vara Utbildningsledaren tillhanda senast 7 dagar före kursstarten för att återbetalning av kursavgift skall vara möjlig.