Stockholms Pistolskyttekrets

Riktlinjer Föreningsintyg

Kretsens riktlinjer för utfärdande av föreningsintyg.

  1. Det är ett intyg som skrivs, och det intygas av styrelsen men signeras av någon som styrelsen gett det uppdraget till, sk delegation. För att polismyndigheten ska ha någon chans att veta vem som styrelsen gett detta uppdrag är det väldigt viktigt att man årligen sänder in
    Årsmötesprotokoll och Konstituerande styrelseprotokoll till polisen. I det konstituerande protokollet SKALL det framgå om och till vem/vilka styrelsen har gett i delegation att signera föreningsintyg.
  2. Tänk på att Inte intyga något som inte har hänt! Det går alltså inte att intyga att någon skjutit sina guldfordringar innan dessa har skjutits, heller inte att intyga att någon varit medlem tillräckligt länge om man med det menar att när licensen väl är handlagd och klar så är allt ok. Det är vid signaturtillfället man intygar.
  3. När du intygar en medlems aktivitet i klubben får detta endast avse för vapen inom vårt reglemente, således är det inte ok att skriva föreningsintyg på gevär eller automatvapen som vi inte brukar enligt SHB.
  4. Det är viktigt att det framgår för vilket vapen man utfärdar intyg. Kaliber, vapentyp etc. Det finns inga ”öppna intyg”, som skulle ge den enskilde skytten möjlighet att fritt välja tex en grovkalibrig pistol eller revolver beroende på vad skytten råkar göra för fynd hos handlaren eller annan anledning.
  5. Tänk på att följa upp aktiviteten! Vi är som klubbar auktoriserade kontroll organ för polisen när det gäller att välja vem eller vilka som ska få bära vapen under vår flagga. Detta är ett förtroende som vi måste vårda! Idag finns det krav på att varje skytts aktivitet skall vara
    spårbar, och det är vi i klubbarna som ska kontrollera detta, låt oss inte själva försätta oss i en situation där polismyndigheten med tiden börjar tvivla på oss och vill se papper från den enskilde skytten.