Stockholms Pistolskyttekrets

Tävlingsansökan

Tävlingsansökan