Stockholms Pistolskyttekrets

Regler för rankinglista

Gällande från 2020-01-01

 1. Lista baseras på resultat från krets- och nationstävlingar inom Stockholms Pistolskyttekrets verksamhetsområde samt ÖSM och SM.
 2. Två listor upprättas. En i banskjutning och en i fältskjutning.
 3. Rankinglista baseras på alla resultatlistor som inkommer till sekreteraren i Stockholms Pistolskyttekrets.
 4. Endast resultat från två (2) starter – i olika vapengrupper – är rankinggrundande från samma tävlingstillfälle. Vid fler än två starter, skall de två (2) bästa räknas till Rankinglistan. Vid ÖSM och SM är alla starter rankinggrundande.
 5. Alla skyttar tillhörande klass 3 enligt listan i NP 1 i ban respektive fältskjutning eller som i tävling anmälts i klass 3 och tävlande för klubb ansluten till Stockholms Pistolskyttekrets deltager. Klass D3 inberäknas i resultatlistan för klass 3, men ej vid mästerskap med final eller särskjutning.
 6. Skyttar i klass 3 som valt att tävla i veteranklass inräknas ej då de tävlar i veteranklass. De inräknas däremot då de tävlar i andra klasser än Veteran C.
 7. Om andra kretsars skyttar deltager, utgår poäng till stockholmsskytt endast efter den placering han/hon har, beräknat på alla kretsars klass 3 skyttar.
 8. Bästa femtedel av skyttarna i klass 3 kan erhålla poäng. Skyttar i intervallet 0% – 2% erhåller 10 poäng. Skyttar i intervallet 2,01% – 4% erhåller 9 poäng, 4,01% – 6% erhåller 8 och så vidare nedåt.
 9. Vid startfält med mindre än 15 deltagare räknas poängen ut som om deltagarna var 15 till antalet. Har klass 2 och 3 sammanslagits p g a för få deltagare (5 eller mindre) utdelas 3 poäng till bäste klass 3 skytt och 1 poäng till näst bäste. Tilläggspoäng enligt nedan.
 10. Segraren erhåller ytterligare 1 poäng.
 11. Segraren får ytterligare 1 poäng om han/hon har segrat efter särskjutning.
 12. I fältskjutning får skytt ytterligare 1 poäng om han/hon har skjutit alla träff i alla figurer.
 13. Ingen särskiljning tillämpas mellan skyttar som hamnat på samma poäng.
 14. Rankinglistan anslås vid alla tävlingar där sekreteraren själv deltager. Om så är möjligt, kan ombud sätta upp listan om sekreteraren är förhindrad.
 15. Diplom ”Stockholms bäste pistolskytt” utdelas till den bäste skytten vid kretsens årsmöte. Diplom ”En av Stockholms tio bästa pistolskyttar” utdelas till platserna 2-10.
 16. Kretsstyrelsen bestämmer senast före tävlingsårets början om rankinglista skall upprättas.