Stockholms Pistolskyttekrets

Regler för tävlingsarrangör

Ansökan

 1. Ansök till kretsen senast den 1/9 året före, om att få arrangera en nationell tävling eller en kretstävling. Kretsen vidarebefordrar ansökan om nationell tävling med eget yttrande till förbundet. Ansökan görs via formulär på skyttekretsens hemsida här.

Förberedelser

 1. Vid fältskjutning insänds förutsättning och stationsbeskrivning för godkännande till skyttesekr@skyttekretsen.se senast 6 veckor före tävlingen.
 2. Vid Kretsmästerskapstävling skall medaljer och relaterade priser beställas av Kretsens Materialförvaltare. VIP-kort skrivs ut från Kretsens hemsida av arrangören.

Inbjudan

 1. Inbjudan skickas minst 3 veckor före tävlingen till tavling@skyttekretsen.se för distribution.
 2. Vid fälttävling skall det framgå av inbjudan om det är liggande eller knästående – eller både och – som förekommer (sittande etc. skall inte anges) och dels att det verkligen kommer att förekomma (inget ”kan förekomma”). Ref: Skjuthandboken, uppl 14, mom D.6.3, 2012-01-01.
  Anledningen till förändringen var, att skyttarna ska kunna ta ett upplyst beslut om att delta eller inte i tävlingen, beroende på förekommande skjutställningar.
  Det är därför klokt att ytterligare precisera att liggande/knästående inte förekommer i till exempel klass Veteraner Äldre.

Verkställande

 1. Lista med starttider sänds till tavling@skyttekretsen.se för distribution senast 4 dagar före tävlingen.
 2. Tävlingar fr.o.m. 2019-01-01: Utse en skribent för ett tävlingsreportage till Kretsnytt. Kan vara tävlingsledare, funktionär eller deltagare.
  Minimikrav: Minst 1 bild och minst 100 ord per reportage.
  Skickas till nyhet@kretsnytt.se max 1 vecka efter tävlingen.

Efter tävlingen

 1. Efter tävlingen skickas resultatlista – märkt preliminär – till medaljkontroll@skyttekretsen.se och tavling@skyttekretsen.se snarast möjligt och senast 2 dagar efteråt.
 2. Efter godkännandet i punkt 8, utsänds listan – märkt slutlig – omgående till tavling@skyttekretsen.se, dock senast 3 veckor efter tävlingen.
 3. Vid KRETSMÄSTERSKAPSTÄVLING skall individuella prispengar betalas ut av tävlingsarrangörerna. Alltså skall de individuella startavgifterna inte längre betalas in till Kretsen!
  40 % av startavgiften skall gå tillbaka till bästa fjärdedelen av skyttarna.
  OBS! Prispengarna skall redovisas i resultatlistan!
  Hela lagstartavgiften skall – som tidigare – insättas på kretsens bankgirokonto 1467778 senast 3 veckor efter tävlingen.
 4. För erhållande av arrangörsbidrag skall ansökan om detta göras via kretsens hemsida senast en månad efter tävlingen.