Stockholms Pistolskyttekrets

Trygghetspolicy

Stockholms Pistolskyttekrets accepterar inte någon form av hot, våld, trakasserier eller otillåten påverkan.

Föreningar inom Stockholms Pistolskyttekrets drivs av frivilliga, engagerade eldsjälar, som arbetar ideellt för att tillsammans hålla vår verksamhet levande och trevlig för alla.

Ibland går åsikter isär och meningsskiljaktigheter kan uppstå. Men det är viktigt att alla ändå skall kunna känna sig trygga och säkra i sitt arbete som funktionär eller förtroendevald, och att vi värnar om den demokratiska grunden.

Att bemöta varandra med respekt skall vara vägledande i allt arbete och i alla relationer. Hot, våld, trakasserier och otillåten påverkan har ingen plats inom skyttesporten!