Stockholms Pistolskyttekrets

VIP Kort för kretsmästare

KRETSMÄSTARE
Magnumprecision
Vapengrupp M7
Junior
Kalle Kulan Karlsson
VIP
2015
Detta VIP-kort berättigar årets kretsmästaren till fritt deltagande i tävlingar inom Stockholmskretsen i samma disciplin intill nästa års kretsmästerskap. Utfärdat av Stockholms Pistolskyttekrets. Gällande Kretsmästare finns förtecknade på kretsens hemsida.
Signatur (för.nr/sign)
01-766
År:
Föreningsnummer:
Gren:
Vapengrupp:
Klass:
Namn:
  Uppdatera