Stockholms Pistolskyttekrets

Skjutställningar inom fältskytte

Angående ”andra skjutställningar än stående” vid fältskjutning.

I 14:e upplagan av Skjuthandboken (2012-01-01) förändrades texten i momentet D.6.3 Skjutställning. Där står:
”Om liggande skjutställning förekommer skall detta anges i inbjudan. Om knästående skjutställning förekommer skall detta anges i inbjudan.”

Det innebär dels att det skall framgå av inbjudan om det är liggande eller knästående eller både och som förekommer (sittande etc. skall inte anges) och dels att det verkligen kommer att förekomma (inget ”kan förekomma”).
Anledningen till förändringen var att skyttarna ska kunna ta ett upplyst beslut om att delta eller inte i tävlingen, beroende på förekommande skjutställningar.

Det verkar därför klokt att ytterligare precisera att liggande/knästående inte förekommer i till exempel klass Veteraner Äldre.