Stockholms Pistolskyttekrets

Innehållsförteckning

Minneslista för föreningsstyrelse

Januari

  1. Sista dag för att sända in Märkesbeställning till Pistolskytteförbundet.
  2. Sista dag för att sända in Årsrapport för föregående år. Glöm inte bort att fylla i Riksmästarnomineringen!

Februari

  1. Kretsavgiften faktureras klubbarna, med årsrapporten som grund.

September

  1. Sista dag för insändande av ansökan till kretsen om att få arrangera tävling. Kretsen lämnar i sin tur underlag till förbundskansliet senast den 1 oktober.

November

  1. Sista dag för insändande av ”Framställning om förtjänsttecken” till kretsen.
  2. Sista dag för insändande av motion till Kretsens årsmöte. (skall vara Kretsen tillhanda 1/12).

Efter föreningens årsmöte, och vid varje förändring av styrelsens sammansättning

Glöm ej att uppdatera Styrelseförteckning på Stockholms Pistolskyttekrets hemsida. Skall utföras även om ingen förändring skett i styrelsen!