Stockholms Pistolskyttekrets

Kretsverksamheten

ParameterVärde
AdressStockholms Pistolskyttekrets
c/o Årsta Park Kontorshotell
Byängsgränd 14
120 40 Årsta
Besöksadress:Årsta Park Kontorshotell, Byängsgränd 14, Årsta
Hemsida (URL):https://www.skyttekretsen.se/
Organisationsnummer:802006-5747
Bankgirokonto:146-7778

Funktionsbrevlådor

FunktionMejladress
Ordförandeordf@skyttekretsen.se
Sekreteraresekr@skyttekretsen.se
Kassörkassor@skyttekretsen.se
Skyttesekreterareskyttesekr@skyttekretsen.se
Utbildningsledareutbildning@skyttekretsen.se
Medaljkontrollmedaljkontroll@skyttekretsen.se