Stockholms Pistolskyttekrets

Antagningsregler för ny medlem

Reglerna antagna vid Stockholms Pistolskyttekrets årsmöte 2004-03-29

  1. Alla personer som söker medlemskap i våra föreningar skall lämna ett obrutet kuvert, innehållande utdrag ur Polisens straffregister, till en av klubbstyrelsen utsedd representant i berörd förening.
  2. Brevet öppnas i närvaro av den person som söker medlemskap och lämnas efter genomläsning tillbaka till den sökande.
  3. Klubbstyrelsen bedömer om ev. anmärkningar skall leda till avslag eller godkännande av medlemsansökan.
  4. Om det ur utdraget ur straffregistret framkommer graverande uppgifter, skall avslag av detta skäl vara baserat på de brottstyper som FAP 551-3, 17
    kap, räknar upp som grund för att inte få inneha vapen.
  5. Utdraget får ej kopieras eller på annat sätt lagras hos klubben.
  6. Vid varje tillfälle när en person söker medlemskap, skall ev. tidigare klubb kontaktas för referenser.