Stockholms Pistolskyttekrets

Information till tävlingsarrangörer

Här hittar ni information om hur man planerar och ansöker om tävlingar i Stockholmskretsen.

  1. Först bör kretsens tävlingsprogram, SPSF Stomprogram samt förteckning över pågående ansökningar konsulteras, för att försöka hitta lediga luckor att klämma in sin tävling.
  2. Ansökan om tävling skall vara inskickad till kretsens skyttesekreterare senast 1 september, året innan tävlingen skall hållas.
  3. Om något oförutsett händer under året, så kontaktas kretsens skyttesekreterare snarast för att hitta lösning. I första hand försöker vi hitta en annan plats för tävlingen, i andra hand en annan tidpunkt för tävlingen. Hjälp med arrangemanget kan ofta fås av andra klubbar.
  4. Vi skjuter året runt, och använder hela kalenderåret för tävlingar. Vi har visat att så länge man håller en tävling, så kommer skyttarna, oavsett väder och årstid. Ett bra tips är just att hålla tävling när det är lite tävlingar i programmet, då får man många deltagare och mycket uppskattning.
  5. Efteranmälda kretstävlingar är möjligt under hela året. Då börjar man med att hitta en ledig lucka i tävlingsprogrammet, och kontaktar kretsens skyttesekreterare. Det är även bra om man är beredd med flera alternativa tidpunkter för tävlingen, då inte alla tider är spelbara. Det är precis som på bion, köper man biljetterna sent så kanske man inte får de bästa platserna i salongen. Till nästa år så kan man planera in tävlingen i tid, och försöka hitta en bättre plats i programmet.

Slutligen: All verksamhet som bedrivs och allt arbete som utförs är 100% ideellt. Och allting bygger på samarbete och vilja till samverkan med sina grannklubbar i kretsen. Finns bara viljan så går det mesta att lösa, då är det mesta enkelt.

Ansökta tävlingar

TävlingsdatumVeckodagTävlingsnamnSkyttegrenOmfattningVapengrupperKlasserTävlingsplats/BanaArrangerande klubbTävlingsansvarig
2024-06-11TisdagFrasses TesttävlingFältskjutningKretstävlingA, B, C, R1, 2, 3, Jun, Dam 1, Dam 2, Dam 3, Vet Y, Vet ÄHemligFrasses PSKJonny Franssonjonny@franssons.nu0730668815Jonny testar tävlingsansökan på nya hemsidan.