Stockholms Pistolskyttekrets

Innehållsförteckning

Årets Rekryt

Tävlingsbestämmelserna gäller fr.o.m. 1997-05-27

Deltagare

 • Tävlingen är öppen för skyttar tillhörande förening i Stockholms Pistolskyttekrets.
 • För att kunna ställa upp i tävlingen ”Årets Rekryt”, skall pistolskytten blivit medlem i en förening efter föregående års tävling ”Årets Rekryt”.
 • Skytt kan bara ställa upp en gång i ”Årets Rekryt”.

Klassindelning

 • Endast en klass.

Omfattning

 • Fyra (4) precisionsserier enligt bestämmelserna för pistolskyttemärket.
 • Två (2) tillämpningsserier enligt bestämmelserna för pistolskyttemärket. Skjuttid 40 sekunder per serie.
 • Varje träff i figurserierna räknas som 5 poäng.
 • Före första precisionsserien skjutes 5 provskott.
 • Den skytt som erhåller högsta poäng blir ”Årets Rekryt”.

Särskiljning

 • Vid lika poäng sker särskiljning i första hand efter antalet träff i figurserierna, därefter i precisionsserierna enligt skjuthandboken.
 • Särskiljning om första platsen sker dock genom omskjutning mellan de skyttar som har samma poäng.
 • Omskjutning utgöres av en eller vid behov flera precisionsserier.

Genomförande

 • Ur säkerhetssynpunkt skall äldre och erfarna skyttar ur varje förening, som anmäler deltagare, närvara
  vid tävlingen och biträda sina föreningskamrater.
 • För varje fem-tal anmälda skyttar, skall en äldre skytt medfölja.

Vapen och ammunition

 • Alla av Svenska Pistolskytteförbundet godkända vapen med kaliber .22 är tillåtna.

Priser

 • Hederspriser skall utgå till minst bästa fjärdedelen av skyttarna.
  Minnesjetong till samtliga som deltar i tävlingen.
 • Bästa skytt erhåller Kretsens tävlingsmedalj i silver, graverad med namn och årtal. Medaljen utdelas vid Kretsens årsmöte.