Pistol-SM 2024, Militär Snabbmatch

Pistol-SM 2024, Fält

Pistol-SM 2024, Precision

2024-08-17 Kretsprecision 2024

Inbjudan till
Kretsprecisionstävling
Lövsta Skytteförening har nöjet att få inbjuda till Kretsprecision 2024.
Tävlingsdag:
Lördag den 17:e augusti 2024.
Plats:
Lövsta skjutbana
Vägbeskrivning:
Hässelby, nordväst om Stockholm.
GPS koordinater (Decimal) 59.3927, 17.7930
(WGS84) Lat N 59° 23′ 33″ Lon E 17° 47′ 34″.
Omfattning:
1 provserie samt 6 tävlingsserier (5 skott per serie). Totalt 35 skott.
Klasser:
Vapengrupp A, B och C, öppna klasser.
Skjutlag:
Skjutlag 1 – 09:00 Skjutlag 2 – 11:00 Skjutlag 3 – 13:00
Starter:
Lagtävlan:
Tre starter tillåtna
Ingen lagtävlan.
Anmälan:
Anmälan görs på https://www.pistolskytte.net/ senast 2024-08-11.
I och med anmälan godkänner skytten publicering av start och resultatlistor med namn och klubbtillhörighet på Internet.
Efteranmälan:
På plats
Startavgift:
120 kr per start. Betalning i samband med anmälan på Pg 25 10 95-6.
Vapen:
Tillåtna vapen är av Svenska Pistolskytteförbundets godkända vapen i vapengrupp A, B och C. Vapenkontroll obligatorisk.
Deltagare:
Skyttar tillhörande SPSF anslutna föreningar. Pistolskyttekort eller intyg om godkänt prov krävs för deltagande.
Priser:
Standardmedaljer enl. reglementet för precisionsskjutning. Prispengar i vardera klass och betalas till föreningen. Utbetalning av prispengar sker efter slutgiltiga resultatlistan skickats ut.
Jury,
Anslås på tävlingsdagen.
Tävlingsledare:
Servering:
Patrik Steffens
Finns
Varmt välkomna!

Stockholms pistolskyttekrets serietävling 2024