Pistol-SM 2024, Fält

Dvardala – Träffen Fält

2024-05-26 KRETSMÄSTERSKAP I FÄLTSKJUTNING VPG B

Stockholmspolisens skytteförening har, tillsammans med Bromma,
Ballongberget, Lövsta och SAPK, glädjen att inbjuda er till:
KRETSMÄSTERSKAP I FÄLTSKJUTNING VPG B
Observera att det inte är någon kretsfältskjutning i vpg ACR
Tävlingsdag Söndagen den 26 maj 2024
Plats Grimsta Skjutbana, Stockholm (Pos N5921.065’ E017°51.700’)
Deltagare Skyttar tillhörande föreningar inom Stockholms Pistolskyttekrets
Anmälan Individuellt på tjänsten https://pistolskytte.net/ senast tisdagen den
21 maj 2024. Skytt väljer patrull själv i tjänsten. Särskild instruktion
finns i tjänsten för dig som är funktionär/stationschef.
Startavgift Individuellt 150 kr/start, Lagavgift 100 kr/lag,
Avgifterna inbetalas till Stockholmspolisens Skytteförenings
pg 19 14 14-2 i samband med anmälan dock senast 21 maj 2024.
Genomförande Enligt Svenska Pistolskytteförbundets Skjuthandbok del C.3.5.2.
10 stationer om 6 skott = 60 skott. Tag med reserv för eventuell om-
och/eller särskjutning.
Klassindelning Kretsmästerskap vapengrupp B individuellt
Lagtävling Förutanmält 3-mannalag
Starttider Upprop för första patrull kl 09:00.
Vapenkontroll Skall vara utförd i god tid före start. Pistolskyttekort ska visas upp.
Tävlingsjury Anslås tävlingsdagen.
Priser Kretsens mästerskapstecken individuellt och i lag utdelas omedelbart
efter avslutad tävling.
Upplysningar Willy Palm tel 070-735 14 75, Daniel Takayama tel 070-312 31 51
Servering Enklare servering finns
Webpublicering Start- och resultatlista kommer att publiceras på kretsens hemsida.
Genom sin anmälan medger skytten att hans/hennes namn och resultat
publiceras.
Stockholmspolisens Skf hälsar alla varmt välkomna!
Besök även vår hemsida på www.spolskytte.se

ÖSM Fält 2024