Fridhemsplans Psk läggs ner!

Sedan Spårvägens skjutbana lades ner 2023, har föreningen inte hittat någon ny bana att verka på. Beslut har alltså fattats på ordinarie och extra stämma att föreningen upplöses.

ÖSM precision Gotland, 12/6