REGLER FÖR TÄVLINGSARRANGÖR.

    

LBL / 2019-03-13

    

Reglerna som pdf-fil

   

 

   

OBS! Sköts inte punkterna nedan kan avdrag på arrangörsbidraget ske.

    

  

   

ANSÖKAN

 

   

1.

  Ansök till kretsen senast den 1/9 året före, om att få arrangera en nationell tävling eller en kretstävling. Kretsen vidarebefordrar ansökan om nationell tävling med eget yttrande till förbundet. Ansökan insänds till skyttesekr@skyttekretsen.se  (f.ö. se styrelsen).
       
   

FÖRBEREDELSER

 

   
2.

 

Vid fältskjutning insänds förutsättning och stationsbeskrivning för godkännande till skyttesekr@skyttekretsen.se senast 6 veckor före tävlingen (f.ö. se styrelsen).
       
3.

 

Vid Kretsmästerskapstävling skall medaljer och relaterade priser beställas av Kretsens Materialförvaltare (f.ö. se styrelsen).
VIP-kort skrivs ut från Kretsens hemsida ("Kretsverksamheten" - "FORMULÄR mm") av arrangören.
       
   

INBJUDAN

 

   
4.   Inbjudan skickas senast 3 veckor före tävlingen till tavling@skyttekretsen.se för distribution. 
       
5.   Vid fälttävling skall det framgå av inbjudan om det är liggande eller knästående - eller både och - som förekommer (sittande etc. skall inte anges) och dels att det verkligen kommer att förekomma (inget ”kan förekomma”). Ref: Skjuthandboken, uppl 14, mom D.6.3, 2012-01-01.
 
Anledningen till förändringen var, att skyttarna ska kunna ta ett upplyst beslut om att delta eller inte i tävlingen, beroende på förekommande skjutställningar.
 
Det är därför klokt att ytterligare precisera att liggande/knästående inte förekommer i till exempel klass Veteraner Äldre.
(Kretsordf  N-A Ekberg, 2013-04-15)
       
   

VERKSTÄLLANDE

 

   
6.   Lista med starttider sänds till tavling@skyttekretsen.se för distribution senast 4 dagar före tävlingen.
       
7.   Tävlingar fr.o.m. 2019-01-01: Utse en skribent för ett tävlingsreportage till Kretsnytt. Kan vara tävlingsledare, funktionär eller deltagare.
Minimikrav: Minst 1 bild och minst 100 ord per reportage.
Skickas till nyhet@kretsnytt.se max 1 vecka efter tävlingen.
       
   

EFTER TÄVLINGEN

 

   
8.   Efter tävlingen skickas resultatlista - märkt preliminär - till medaljkontroll@skyttekretsen.se och tavling@skyttekretsen.se snarast möjligt och senast 2 dagar efteråt (f.ö. se styrelsen).
       
9.   Efter godkännandet i punkt 9, utsänds listan - märkt slutlig - omgående till tavling@skyttekretsen.se, dock senast 1 månad efter tävlingen.
       
10.   Vid KRETSMÄSTERSKAPSTÄVLING skall de individuella prispengarna betalas ut av tävlingsarrangörerna. Alltså skall de individuella startavgifterna inte längre betalas in till Kretsen!
40 % av startavgiften skall gå tillbaka till bästa fjärdedelen av skyttarna.
OBS! Prispengarna skall redovisas i resultatlistan!
  
Hela lagstartavgiften (100:-/lag), skall - som tidigare - insättas på kretsens bankgirokonto 146-7778 senast 1 månad efter tävlingen.
 
Individuella startavgifter:
Precisionstävling = 100:-.
Fältskyttetävling <= 9 stationer   = 130:-
Fältskyttetävling om 10 stationer = 150:-
(Styrelsebeslut 2015-08-24)