STYRELSEN 2022

(efter årsmötet 2022-03-29 och konstituerande möte 2022-04-12)
Uppdaterad 2021-04-
19

Post

Funktion

Namn (e-mail)

Klubb

Ordförande Ordförande Mihai Saulescu Elitskyttesällskapet
Ledamot Vice ordförande
2:e Skyttesekreterare
Christoffer Malmström Ekens Psf
Ledamot Sekreterare
Medaljkontrollant
Alexis Hestell Handens Psk
Ledamot Kassör Johan Otterbeck Atlas Copco Pk
Ledamot Skyttesekreterare
Tävlingsprogramansvarig
Rådgivare SäkB & Skjutbanefrågor
Daniel Kron Gripen Pk
Ledamot Utbildningsledare Alexander Portnoff Ballongbergets Skf
Ledamot 2:e Utbildningsledare Kickie Svedberg SAPK
Ledamot   Clas Simmerud Ekens Psf
Ledamot   Mikael Gunnarsson Gripen Pk
Ledamot   Lars Winroth Pk Haningeskyttar
Suppleant 1 Materialförvaltare Lars Andréasson Örlogsberga Skf
Suppleant 2   Taylan Inal Norrvikens Psk
Suppleant 3   Johnny Lund Skarp 7 Psf
Suppleant 4   Victor Hahn Ballongbergets Skf
Hedersledamot 1   Christer Westin Atlas Copco Pk
Revisorer   
Roslagens Ps
Roslagens Ps
Revisorsuppleanter  
Grödinge Psk
Össeby Pk
Valnämndens ledamöter Sammankallande:
Handens Psk
Upplands Väsby Psk
Gustavsbergs Pk
Skarp 7

ÖVRIGA ANSVARSOMRÅDEN:

Kontaktperson Försvarsmakten Lars Andréasson Örlogsberga Skf
Rankinglistan Thomas Herkevall Salems Pk
Kretsens Serietävling Oscar Alpstig Anund Atlas Copco Pk
SÄKB och anläggningsfrågor Daniel Kron Gripen Pk
SPSF:s årsmöte Mihai Saulescu Elitskyttesällskapet
  Daniel Kron Gripen Pk
                          ersättare Kickie Svedberg SAPK
ÖSM-Kommittén Mihai Saulescu Elitskyttesällskapet
  Daniel Kron Gripen Pk
                          ersättare Alexander Portnoff Ballongbergets Skf
WEB- & mailhantering Lars B Lundqvist Södertälje Pk
Förtjänstmedaljutskottet Mihai Saulescu Elitskyttesällskapet
  Lars B Lundqvist Södertälje Pk
  Kickie Svedberg SAPK