STYRELSEN 2018

(efter årsmötet 2018-03-28 och konstituerande möte 2018-04-11)
Uppdaterad 2018-05-02

Post

Funktion

Namn (e-mail)

Klubb

Ordförande Ordförande Mihai Saulescu Elitskyttesällskapet
Ledamot Vice ordförande Clas Simmerud Ekens Psf
Ledamot Sekreterare Kickie Svedberg Rosersberg Pk
Ledamot Kassör Johan Otterbeck Atlas Copco Pk
Ledamot Tävlingssekreterare
Tävlingsprogramansvarig
Daniel Kron Gripen Pk
Ledamot Utbildningsledare Björn Bogfeldt Bromma Pk
Ledamot   Christoffer Malmström Ekens Psf
Ledamot   Taylan Inal Norrvikens Psf
Ledamot Materialförvaltare Mikael Gunnarsson Gripen Pk
Suppleant 4 Medaljkontrollant Alexis Hestell Södertälje Pk
Ledamot   Reine Marmlind Elitskyttesällskapet
Suppleant 1   Johan Forsström Upplands Väsby Psk
Suppleant 2   Lars Andréasson Örlogsberga Skf
Suppleant 3   Johan Backe Atlas Copco Pk
Suppleant 4   Alexis Hestell Södertälje Pk
Hedersledamot 1   Christer Westin Atlas Copco Pk
Revisorer   
Katarina Psf
 
Revisorsuppleanter  
Grödinge Psk
Össeby Pk
Valnämndens ledamöter Sammankallande:
Grödinge Psk
Atlas Copco Pk
Upplands Väsby Psk
 

ÖVRIGA ANSVARSOMRÅDEN:

Kretsens Serietävling Oscar Alpstig Anund Atlas Copco Pk
WEB- & mailhantering Lars B Lundqvist Södertälje Pk
IT-funktioner

Utredningsgrupp tillsatt

 
Förtjänstmedaljutskottet vakant  
  Kickie Svedberg Rosersberg Pk
  Lars B Lundqvist Adjungerad
      

Kretsens representanter i andra skytteorganisationer:

ÖSM-kommittén Vakant
Sthlms Ungdomsskytteförbund Vakant
StorSthlms Skjutbanekommitté