STYRELSEN 2019-2020

(efter årsmötet 2019-03-28 och konstituerande möte 2018-04-23)
Uppdaterad 2019-04-
24

Post

Funktion

Namn (e-mail)

Klubb

Ordförande Ordförande Mihai Saulescu Elitskyttesällskapet
Ledamot Vice ordförande Clas Simmerud Ekens Psf
Ledamot Sekreterare
Medaljkontrollant
Alexis Hestell Handens Psk
Ledamot Kassör Johan Otterbeck Atlas Copco Pk
Ledamot Skyttesekreterare
Tävlingsprogramansvarig
Rådgivare SäkB & Skjutbanefrågor
Daniel Kron Gripen Pk
Ledamot 2:e Skyttesekreterare Christoffer Malmström Ekens Psf
Ledamot Utbildningsledare Kickie Svedberg Rosersberg Pk
Ledamot Materialförvaltare Mikael Gunnarsson Gripen Pk
Ledamot   Reine Marmlind Elitskyttesällskapet
Ledamot   Björn Bogfeldt Bromma Pk
Suppleant 1   Lars Winroth Pk Haningeskyttar
Suppleant 2   Lars Andréasson Örlogsberga Skf
Suppleant 3    Johan Backe Atlas Copco Pk
Suppleant 4   Alexander Portnoff Ballongbergets Skf
Hedersledamot 1   Christer Westin Atlas Copco Pk
Revisorer   
Roslagens Ps
Roslagens Ps
Revisorsuppleanter  
Grödinge Psk
Össeby Pk
Valnämndens ledamöter Sammankallande:
Handens Psk
Upplands Väsby Psk
Gustavsbergs Pk
Skarp 7
Grödinge Psk

ÖVRIGA ANSVARSOMRÅDEN:

Kretsens Serietävling Oscar Alpstig Anund Atlas Copco Pk
WEB- & mailhantering Lars B Lundqvist Södertälje Pk
IT-funktioner

Utredningsgrupp tillsatt

 
Förtjänstmedaljutskottet Kickie Svedberg Rosersberg Pk
  Clas Simmerud Ekens Psf
  Lars B Lundqvist Adjungerad
     Kretsens representanter i andra skytteorganisationer:

ÖSM-kommittén Mihai Saulescu
  Daniel Kron
Sthlms Ungdomsskytteförbund Vakant
StorSthlms Skjutbanekommitté Vakant