TÄVLINGSPLANERING

Senast uppdaterad  2018-01-22

   

Dokument

Avser

Läsning/nedladdning

Inbjudan till Informationsträff  21/1 2018 utskickad 30/12 InfoTräff-18
Missiv tävlingsplanering utskickad 4/8 Info_TavlPlanering-18
Tävlingsplanering 2018 utskickad 4/8 TavlingsPlanering-18
SPSF Stomprogram 2018 utskickad 4/8 Stomprogram-18
Tävlingsansmälan 2018 utskickad 4/8 TavlingsAnmalan_18
Regler för Tävlingsarrangör uppdat 2016 mlist-tavl.pdf