Vapenkontroll vid Kretstävlingar
 
Fr.o.m. 2008-08-01 skall vapenkontrollants behörighetsbevis finnas synligt för var och en, vid kontrollplatsen. Beslutet fattat vid Stockholms Pistolskyttekrets ordinarie sammanträde 2008-05-19.
 
(Behörighetsbevis utfärdas vid Vapenkontrollantutbildning inom Stockholms Pistolskyttekrets).
 

 

Uppdaterad 2009-06-14
Av Lars B Lundqvist