REGLER FÖR DISTRIBUTION AV
TÄVLINGSINFORMATION
Uppdaterad 2022-09-21
 

Tävlingsarrangör, som vill spara porto för inbjudningar och resultatlistor, kan nyttja Kretsens maildistribution. De behöver därmed endast postdistribuera till föreningar utanför Kretsen.
Läs f.ö. regelverket "Tävlingsarrangör".

  

För att detta skall kunna ske, måste ett antal regler följas!

  

1. Mail-distribution skall avse både inbjudan och resultat.

2. Inbjudan och resultat sänds till Kretsen på adress tavling@skyttekretsen.se

3. Om mail-anmälan godkänns, bör editerbar anmälningsblankett bifogas.

4. Kretsen mail-distribuerar via Tävlingslistan.

5. Arrangören postdistribuerar frivilligt till föreningar utanför Kretsen.

6. Preliminär resultatlista skall skickas till Kretsens medaljkontrollant.

7. Om Preliminär resultatlista distribueras skall det klart framgå att den är preliminär.