STARTAVGIFTER VID KRETSMÄSTERSKAP

 

Uppdaterade vid Stockholms Pistolskyttekrets ordinarie styrelsemöte 2023-xx-xx

   
- Precisionstävling = 120:-/start
   
- Fältskyttetävling upp till 9 stationer = 130:-/start
- Fältskyttetävling med 10 stationer   = 150:-/start
- Magnumfält                                        = 130:-/start
   
- Lagtävling = 120-/start
     
- Kretstävling vid Kretsmästerskap = 120:-/start