STARTAVGIFTER VID KRETSMÄSTERSKAP

 

Uppdaterade vid Stockholms Pistolskyttekrets ordinarie styrelsemöte 2015-08-24

   
- Precisionstävling = 100:-/start
   
- Fältskyttetävling upp till 9 stationer = 130:-/start
- Fältskyttetävling med 10 stationer    = 150:-/start
   
- Lagtävling = 100-/start
     
- Kretstävling vid Kretsmästerskap = 100:-/start