FÖRSLAG:  MÄRKNING AV RESULTATLISTOR.

Detta förslag har tillkommit efter många år av frustration över dåligt märkta resultatlistor. Är listan slutlig? Vart gick tävlingen? Arrangör? Är detta den senaste versionen? Ibland måste man leta i gamla tävlingsprogram för att hitta ett Kretsmästerskap – tävlingen har namn efter klubbens huvudtävling. Ju längre tillbaka i tiden man letar, desto svårare blir det. Kanske kan förslaget bli en norm för framtida resultatlistor.

1. ÖVERSKRIFTEN.
 
1.1.              Kretsmästerskap och vapengrupp skall skrivas först och därefter evt. tävlingsnamn. Ex. Resultatlista KrM fält B / Ryggskottet.
1.2.              Datum för tävlingen. Ex. 16/2 2016 eller vid större tävlingar 14-15/6 2016.
1.3.              Platsen för tävlingen. Ex. Hacksjön, Stockholm.

2. RAD 2.
 
2.1.   Arrangör. Vid mästerskap ex. Stockholmskretsen/SAPK. Annars Huvudarrangören/klubbarna. Ex. Katarina Psf/Grödinge Psk+Ormen Skf.
2.2.   Version och versionsdatum. Ex. Ver 1.2 / 2016-10-19.
2.3.   Om resultatlistan är preliminär, skrivs detta ut efter ovanstående. Ex. PREL. Om inte detta skrivs ut, förutsätts att listan är slutlig.

Sammantaget kan detta alltså se ut på följande sätt:

Resultatlista KrM fält B / Ryggskottet 16/2 2016, Hacksjön, Stockholm
Stockholmskretsen/SAPK, ver 1.3 / 2016-05-19. PREL

Gå in och titta på de resultalistor, som finns upplagda här på Kretsens hemsida – ingen är den andra lik vad avser ovanstående information.

2016-10-09 / WEB-Master

 

Uppdaterad 2016-10-09
Av Lars B Lundqvist