MINNESLISTA FÖR FÖRENINGSSTYRELSE

 

    JANUARI
15   Sista dag för att sända in Märkesbeställning till Pistolskytteförbundet.
30   Sista dag för att sända in Årsrapport  för föregående år. Glöm inte bort att fylla i Riksmästarnomineringen!
Årsrapporten insänds via MAP (MedlemsAdministrativt Program) Förbundets hemsida. Inloggningsuppgifter tillställs varje förening från Förbundet.
     
    FEBRUARI
15   Kretsavgiften faktureras klubbarna, med årsrapporten som grund, ca mitten av februari.
(Genomfördes första gången 2013).
     
    SEPTEMBER
1   Sista dag för insändande av ansökan till kretsen om att få arrangera tävling. Kretsen lämnar i sin tur underlag till förbundskansliet senast den 1 oktober.
     
    NOVEMBER
15   Sista dag för insändande av "Framställning om förtjänsttecken" till kretsen.
25   Sista dag för insändande av motion till Kretsens årsmöte. (skall vara Kretsen tillhanda 1/12).
     
   

EFTER FÖRENINGENS ÅRSMÖTE:
(och vid varje förändring av styrelsens sammansättning)

    Glöm ej sända in Styrelseförteckning till Stockholms Pistolskyttekrets. Skall utföras även om ingen förändring skett i styrelsen! Vid full funktion i MAP skall detta även ske där.

 

LBL / 2016-09-14