REGLER FÖR
KRETSMÄSTERSKAPSPENGAR
 

LBL / 2018-07-06

Ändrade efter årsmötet 2017-03-30
 

Reglerna avser de KretsMästerskap (KrM), som genomförs under kalenderåret.

  

De individuella prispengarna skall fr.o.m. tävlingsår 2017 fördelas ut av tävlingsarrangörerna. Alltså skall de individuella startavgifterna inte längre betalas in till Kretsen!

  

Lagstartavgifterna (100%) skall som tidigare betalas in till Kretsen och Kretsen ansvarar för medaljerna.

 

 

Historik:
Enligt de tidigare reglerna skulle de individuella startavgifterna betalas in till Kretsen, som efter årsskifte betalade ut individuella prispengar till respektive klubbar, Redovisning skedde sedan i Kretsens Verksamhetsberättelse.