SPSF-beslut

  VU-Protokoll 2018-3:

"§ 9 Personuppgifter

På förekommen anledning bekräftar VU att anmälan till tävling innebär att resultatlista enligt SHB C.4.3.1.10, inklusive för- och efternamn publiceras på internet. I det fall skytt återtar medgivande om publicering, och det är möjligt att ta bort skytten från resultatlistan, utgår också skyttens resultat, standardmedaljer och verifierbara aktivitet."

Och...

NP 2018-2:

"Namn i resultatlistor

Skjuthandboken, kapitel C.4.3.1.10 "Resultatlista" gäller, oberoende av GDPR. SHB säger att "skytts anmälan till tävling innebär medgivande att resultatlista enligt ovan anslås samt publiceras i samtliga media (ex. press, Internet)" I och med anmälan ingår skytten alltså ett avtal om publicering. Med "resultatlista enligt ovan" menas minst placering, namn, föreningstillhörighet, och resultat på samtliga deltagande skyttar.

Vill arrangör försäkra sig ytterligare kan följande tillägg göras i inbjudan: I och med anmälan medger deltagaren att arrangören, kretsen och SPSF får behandla de personuppgifter som behövs för att administrera tävlingen och redovisa resultatet. Namn, föreningstillhörighet, Klass/vapengrupp, resultat och pistolskyttekortsnummer kan komma att publiceras i samtliga media (ibland annat press, radio, tv och på internet).

Personer som av Skatteverket har getts skyddade personuppgifter vet själva också hur de skall förfara."

 

Uppdaterad 2018-09-11
Av Web-Master