Stockholms Pistolskyttekrets

regler för tillämpning av nya

GDPR-förordningen

(General Data Protection Regulation)
 

Gällande fr.o.m. 2018-05-25

Uppdaterad 2018-05-27
Av Lars B Lundqvist