REGLER FÖR
ARRANGÖRSBIDRAGET
 

LBL / 2014-01-19

 

Nedanstående statuter har fastställts av Kretsårsmötet 2013.

  

Tävlingsarrangör skall erhålla bidrag i syfte att stimulera tävlingsverksamheten inom Kretsen.

  

Bidraget utges i olika nivå, beroende på slag av tävling, och skall vara ett fast belopp. Detta belopp skall kunna justeras enligt beslut av Kretsstyrelsen.

 

Beloppen är för närvarande (2014) 1500:- för standardmedaljgrundande tävling i:

- precision 1500:-

- PPC 1500:-

- Militär Snabbmatch 1500:- (eller annat likvärdigt arrangemang)

- Fältskjutning 5000:-

  

Arrangörsbidraget utbetalas i december månad, samma år som tävlingen genomförts.