REGLER FÖR KRETSREKORD
   
  LBL 23-12-03
   
   
  Kretsrekordsreglerna harmoniserar med Svenska Pistolskytteförbundets regler för Svenska rekord.
 

 

 

Kretsrekord kan sättas inom följande discipliner:

   
 

- Precisionsskjutning (tidigare benämnd banskjutning och skolskjutning). *

 

- Magnumprecision

 

- Militär Snabbmatch

 

- PPC

 

till skillnad från SPSF även:

 

- Nationell Helmatch

   
   
 

*) Nu förtiden indelar man skytteverksamheten i Fältskjutning och Banskjutning.

 

     Med Banskjutning avses i dag all skjutning på skjutbana!

   
 

Nytt Kretsrekord skall insändas till tavling@skyttekretsen.se av alternativt::

 

 - Tävlingsarrangör för aktuell tävling,

 

 - rekordskytten ifråga eller

 

 - annan vid aktuell tävling deltagande skytt.

 

I mailet skall anges rekordskyttens uppgifter från den slutliga resultatlistan.