INFORMATIONSSIDAN
   
 
 

Uppdaterad:   21-10-18

 
   
  INFO: Livlinan 16/10 förlängd anmälningstid    (2021-10-07)
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  INFO: KrM i Luftpistol 4/12 inställt   (2021-10-07)
 
 
Hej,

KrM i Luftpistol den 4/12 2021 är inställt pga Coronasmittan, enligt styrelsebeslut i Katarina Psf.

Mvh

Stig Arksand

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  INFO: EGGEBYTRÄFFEN 10/10   (2021-09-06)
 
 
Hej,
 
Vi har sett ett rekordstort intresse för Eggebyträffen 2021.
Samtliga starter fylldes upp på 2 dagar och vill bara meddela att vi har stängt anmälan. 
 
Med vänlig hälsning,
 
Erik Täfvander
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  INFO: MÄLARSKOTTET HÖST 25/9   (2021-09-01)
 
 
Hej,
 
Kretsprecisionstävlingen Mälarskottet höst är nu fulltecknad.
 
Mvh
 
Martin Bollmark
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  INFO: KRETSPRECISION LÖVSTA 21/8   (2021-08-13)
 
 
Hej,
 
Lövstas styrelse har beslutat att vi tyvärr måste ställa in Kretsprecisionen den 21 augusti, p.g.a. Covid-19 situationen. Både problem vad gäller bemanningen samt att få till ett säkert genomförande under rådande omständigheter.
 
Mvh
 
Thorbjörn Sjövold, Lövsta
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  INFO: ATLASSNABBEN 3 22/8   (2021-08-09)
 
 
Hej,
 
Atlassnabben 3 ställs in pga. Corona. Styrelsebeslut i ACPK om detta.
 
// Henrik Otterbeck
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  INFO: SVEASKOTTET 28/8   (2021-08-06)
 
 
Hej,
 
nu är skjutlagen kl 10:00, 12:00 och 14:00 fulltecknade (anmälningar inkomna t.o.m. 2021-08-04).
 
Lediga platser finns kvar i skjutlag kl 08:00 och 16:00.
 
Mvh
 
Jan Eng
Pk Svea Ing1
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  INFO: MilSnabb den 5/9 vanlig kretstävling   (2021-08-04)
 
 
På begäran av SAPK har Kretsen godkänt att tävling i Militär Snabbmatch den 5 september, utgår som KrM och blir vanlig kretstävling i stället.

 

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  INFO: KATARINATRÄFFEN 29/8   (2021-08-02)
 
 
Katarina Psf ställer in Katarinaträffen i fält den 29 aug i år.

Med vänliga hälsningar

Kjell
Ordf i Katarina Psf

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  INFO: SVEASKOTTET 28/8   (2021-07-24)
 
 
Nu är skjutlagen 2 (10:00) och 3 (12:00) fulltecknade.
 
Lediga platser finns fortfarande i skjutlag 1 (08:00), 4 (14:00) och 5 (16:00).
 
Mvh
 
Pk Svea Ing1
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  RESTRIKTIONERNA ÄNDRADE  (2021-06-14)
 

  
Med anledning av att de regionala restriktionerna upphör i Stockholm fr.o.m. 14 juni, så öppnar möjligheten för mindre, anpassade tävlingsarrangemang enligt de nationella restriktionerna.

https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2021/06/sarskilda-regionala-rekommendationer-upphor/

Därför beslutar Stockholmskretsen följande:

- Stockholmskretsen öppnar tävlingsprogrammet för genomförande av mindre tävlingsarrangemang, som är anpassade till de nationella restriktionerna.
 
- Stoppet för mästerskap och andra större arrangemang kvarstår tills vidare, detsamma gäller Rankinglistan. Planerade mästerskapstävlingar kan ombokas som mindre kretstävlingar om så önskas.

- OBS! Tävlingsarrangemang skall genomföras ansvarsfullt, enligt samtliga råd, restriktioner och rekommendationer som gäller för stunden. Allt ska uppfyllas, inget får utelämnas. Se bifogad länk för information.

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu

Ha en frisk och skön sommar nu, önskar kretsstyrelsen.

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  TÄVLINGSPLANERINGEN 2021  (2021-01-23)
 

  
Kretsen behöver knappast informera om läget med Covid-19. Den nya pandemilagen som trätt i kraft stoppar i nuläget våra tävlingsmöjligheter. Lagen ska gälla fram tills septembers utgång, men som vi alla vet kan saker och ting förändras.

Årets tävlingsprogram blir därför en mycket märklig historia. Inga tävlingar kommer att sanktioneras under rådande omständigheter, men kretsen kan ändå presentera ett program i den händelse att lättnader sker.

Det märks att det har varit svårt för klubbarna att planera framåt också. Förbundet kom inte ut med sitt stomprogram förrän ansökan till kretsen skulle vara inne, så ett antal tävlingar krockade redan på den nivån. Många klubbar inkom sent med ansökningar, och en del inte alls. Programmet har lagts efter bästa förmåga, krockar finns och tävlingsdatum har flyttats. Men oftast så de har hamnat hyfsat nära önskemålen iaf. Vi hoppas det är acceptabelt, det är ju inte skrivet i granit, och nödvändiga ändringar kan utföras vid behov.

Förbundet har f.ö. publicerat samma ställningstagande på sin hemsida, men har av någon anledning inte gjort något utskick om det.

Kretsens budskap blir alltså:

- Inga tävlingar under rådande omständigheter, om inget ändras från myndigheternas håll.
 
- Tävlingsprogrammet ligger i bakgrunden, som beredskap inför eventuella lättnader.

- Ni behöver alltså inte meddela avbokade/inställda tävlingar så länge detta gäller.

- Håll er ”hemma”, åk inte till andra klubbar/banor. Håll er friska!

Så står vi beredda när ljusare tider kommer.

Mvh

Styrelsen

(Som pdf

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  KRETSSTYRELSENS TANKAR OM ÅRET SOM GÅTT
 

  
Året 2020 — skytteåret då det onormala blev det nya normala

Det har minst sagt varit ett utmanande år som satt nya perspektiv på tillvaron och livet. Vår verksamhet i skytterörelsen har självklart också drabbats av Covid-19 och som ni redan har förstått har vi i Stockholms pistolskyttekrets behövt ställa in årets ordinarie årsstämma som skulle ha hållits i mars. Det har inte varit enkelt att fatta beslut om att ställa in årsstämman men vi hoppas att ni har förståelse för att det varit nödvändigt till följd av pandemins utbredning.

Precis som våra styrelsemöten har gått från fysiska möten till digitala mötesforum, har Stockholms pistolskyttekrets årsstämma genomförts digitalt via mötesforumet Zoom, en anpassning som gått bättre än väntat och varit mycket lärorik för många av oss. Även om digitala möten säkerligen till viss del kommer att bestå också i ett framtida mer ”normalt” samhällsläge, så går det inte att bortse från det faktum att mötas fysiskt ger en annan dimension.

Trots att skyttet stått på sparlåga har det ändå genomförts en del tävlingar under året i Stockholms regi. Även ett omfattande arbete har genomförts med en samlad skytterörelse som har lett till 2020-års upplaga av säkerhetsbestämmelser för civilt skytte (SäkB), som redan nu finns att ladda ner som PDF.

Ytterligare en positiv händelse som hänt detta år är att ordförande för Dalarnas pistolskyttekrets har lagt ner ett förtjänstfullt arbete genom att friskvårdsbidrag nu gäller för fältskyttetävlande pistolskyttar inom Svenska pistolskytteförbundets regi och godkänns numera också av skattemyndigheten som en sådan aktivitet vilken berättigar till avdrag för friskvårdsbidrag.

Och inför nästa år 2021

Vi har ett utmanande skytteår 2021 framför oss, inte minst med tanke på den rådande covid-19 pandemin. Kretsstyrelsen arbetar för fullt med frågan om nästa års tävlingsverksamhet och vi gör så gott vi kan för att åtminstone dra runt kretsstyrelsen fram till nästa årsstämma i vår.

Med facit i hand vet vi att nästa års skytteverksamhet kommer att påverkas, men vet inte hur mycket och/eller hur länge varför vi därför måste se med tillförsikt att den rådande pandemin snart går över.

Med detta sagt vill styrelsen för Stockholms pistolskyttekrets önska God Jul till alla medlemmar och riktigt Gott Nytt År!

(Som pdf

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
   
 

 
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Om du vill se tidigare års information, gå då till Nyhetsarkivet!