HUR BLIR MAN MEDLEM?

 
I Stor-Stockholm finns idag (och därmed inom Stockholms Pistolskyttekrets) ca 90 klubbar. Vårt största problem är att det inte finns lika många skjutbanor!

Försök ta reda på vilken skytteform som kan tänkas passa Dig. Du hittar en bra information för intresserade på Svenska Pistolskytteförbundets hemsida. Då Du kommer i kontakt med en klubb bör Du fråga om de har den önskade skytteformen på sitt program.

Tyvärr hittar Du knappast någon klubb i telefonkatalogen! Det finns dock flera sätt att komma i kontakt med en klubb på lämpligt avstånd för Dig. Du kan försöka via e-mail på vår klubblista (se nedan), eller om klubben har en hemsida, söka information där.

Trots att Svenska Pistolskytteförbundet via sin Bredd- och Elitsatsning försökt jämna spåret för nyrekrytering, så är klubbutbildningen en trång sektor. Det vanligaste tycks vara att en klubb har ett eller flera utbildningstillfällen under året. Ett fåtal klubbar har "rullande" utbildningar. Förutom att hamna i mellanperioden mellan två utbildningar kan det också finnas väntelista hos en klubb.

Du bör alltså inte ge upp för lätt! Du måste kanske ge avkall på önskemålet att finna en klubb på nära håll.

 
- Börja med att leta upp det område, inom vilket Du vill finna en förening. Anteckna föreningarnas namn.
- Leta reda på föreningarnas hemsida och mail-adress från föreningslistan. Surfa runt och skicka mail.
- I sista hand (när Du inte fått något svar: kontakta Kretsens sekreterare.