NYHETSARKIVET

 

 
 

LBL / 2023-12-04

    

   
   
 

2023

  Årets julbrev  (2023-12-04)
 
 Hej då året 2023

Då har ännu ett år förflutit, och det har varit ett år där många äntligen fått komma ut och tävla igen i större utsträckning.

Att vi lever i en osäker tid där vi försöker dra lärdomar av covid-19 pandemin, samtidigt som vi rustar upp vårt totalförsvar och förbereder ett svenskt NATO-inträde kanske inte har undgått någon.

I en orolig omvärld ökar hotet mot Sveriges säkerhet, vilket märks både nationellt och lokalt, i form av ökade antal illvilliga aktioner. Det kan röra sig om organiserad brottslighet med våldsdåd, planerade demonstrationer med koranbränningar, hackerattacker och IT-angrepp, hot mot tjänstemän eller ökad spridning av konspirationsteorier och antistatliga budskap som bidrar till ett bredare författningshot såväl som ett ökat attentatshot. Därtill kommer skytterörelsens alla övriga utmaningar i verksamheten.

Stockholms Pistolskyttekrets årsstämma genomfördes detta år i mars genom ett fysiskt möte på Lindhagensplan vilket var en framgångsfaktor.
De senaste åren har ju årsstämman traditionsmässigt hållits i samlingssalen på MHS Karlberg, men de har låtit meddela att de inte längre kan ta emot externa årsstämmor med hänsyn till den trånga sektor de har avseende lektionssalar m.m. som behövs för kadettutbildningen i första hand, tyvärr.

Välkommen år 2024

Vi har återigen ett utmanande skytteår 2024 framför oss. Stockholms Pistolskyttekrets skyttesekreterare har ånyo arbetat fram ett proppfullt tävlingsprogram för 2024 och som vi hoppas kan genomföras utan större inverkan av någon oungängligt överraskande händelse.

Skytterörelsen kan så klart ställas inför olika utmaningar i framtiden, och det är viktigt att adressera dessa för att främja sporten och dess gemenskap.

Ökad oro för säkerhet och strängare vapenlagstiftning kan påverka skytterörelsen. Att arbeta aktivt för att främja säkerhet och följa regler kan vara avgörande för att bevara sportens integritet.

I och med ljuddämpare blev licensfria, visserligen redan förra året i juli 2022, har en helt ny värld öppnat sig. Det är kanske mycket av en gimmick än så länge och har i tävlings-sammanhang ganska lite att erbjuda. Men det kanske gör det möjligt för var och en att träna visst skytte på ett annat sätt än tidigare, så vi får se vad som händer med den saken. Oavsett vilket kanske det kan vara intressant att prova?

Många föreningar är beroende av ekonomiskt stöd och sponsorer. Ekonomiska utmaningar kan påverka tillgängligheten och kvaliteten på skyttefaciliteter samt möjligheten att arrangera tävlingar och evenemang.

Att vara medveten om dessa utmaningar och proaktivt arbeta för att adressera dem kan bidra till att säkra en hållbar och framgångsrik framtid för skytterörelsen. Det är också viktigt att ha en öppen dialog inom gemenskapen för att gemensamt hitta lösningar och anpassa sig till förändringar.

Med detta sagt vill styrelsen för Stockholms Pistolskyttekrets önska God Jul till alla medlemmar och ett riktigt Gott Nytt År!

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Håtunahösten inställd    (2023-09-26)
 
 
Lördagen den 14 oktober skulle HåtunaHösten ha arrangerats men inställs p.g.a. mycket nerskurna skjuttider av Upplands-Bro Kommun. Inget skytte får förekomma på banan under helger sedan juli i år och tills vidare.
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  ALMNÄS läggs ner    (2023-09-05)
 
 
En av Stockholmskretsens äldsta skytteföreningar har mist sin skjutbana! Den 15 augusti hade Södertälje kommun bestämt att Pk Svea Ing 1 måste lämna banan!
 
Läs mer om Pk Svea's historia! Pk Svea Ing 1's hemsida finns ännu kvar.
 
Storstockholm är inte nådigt mot sina skjutbanor! Många har lagts ner!
Detta kommer snart att drabba Södertälje Pk - redan vid årets slut!
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  INFO: Ungdomscupen i Luftpistol    (2023-01-31)
 
 
Hej!

Jag undrar om kretsen kan hjälpa till att sprida lite information om att vi kör ungdomscupen i luftpistol 3st tävlingar för Stockholm?

Idag är det endast Lövsta och Salem som verkar ha några ungdomar som tävlar men tänkte att det kanske finns andra klubbar som också har ungdomar i luftpistol och kanske inte känner till tävlingen?

Mer information om ungdomscupen finns här, klubbar som endast är anslutna till pistolskytteförbundet kan också delta i ungdomscupen.

Tävlingarna är upplagda på skyttesport indta sida:

Distriktsfinal den 18/2 : https://skyttesport.indta.se/tavling/63109

Mvh

Anders Eklund / Lövsta Skf

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 

2021

  INFO: Livlinan 16/10 förlängd anmälningstid    (2021-10-07)
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  INFO: KrM i Luftpistol 4/12 inställt   (2021-10-07)
 
 
Hej,

KrM i Luftpistol den 4/12 2021 är inställt pga Coronasmittan, enligt styrelsebeslut i Katarina Psf.

Mvh

Stig Arksand

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  INFO: EGGEBYTRÄFFEN 10/10   (2021-09-06)
 
 
Hej,
 
Vi har sett ett rekordstort intresse för Eggebyträffen 2021.
Samtliga starter fylldes upp på 2 dagar och vill bara meddela att vi har stängt anmälan. 
 
Med vänlig hälsning,
 
Erik Täfvander
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  INFO: MÄLARSKOTTET HÖST 25/9   (2021-09-01)
 
 
Hej,
 
Kretsprecisionstävlingen Mälarskottet höst är nu fulltecknad.
 
Mvh
 
Martin Bollmark
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  INFO: KRETSPRECISION LÖVSTA 21/8   (2021-08-13)
 
 
Hej,
 
Lövstas styrelse har beslutat att vi tyvärr måste ställa in Kretsprecisionen den 21 augusti, p.g.a. Covid-19 situationen. Både problem vad gäller bemanningen samt att få till ett säkert genomförande under rådande omständigheter.
 
Mvh
 
Thorbjörn Sjövold, Lövsta
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  INFO: ATLASSNABBEN 3 22/8   (2021-08-09)
 
 
Hej,
 
Atlassnabben 3 ställs in pga. Corona. Styrelsebeslut i ACPK om detta.
 
// Henrik Otterbeck
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  INFO: SVEASKOTTET 28/8   (2021-08-06)
 
 
Hej,
 
nu är skjutlagen kl 10:00, 12:00 och 14:00 fulltecknade (anmälningar inkomna t.o.m. 2021-08-04).
 
Lediga platser finns kvar i skjutlag kl 08:00 och 16:00.
 
Mvh
 
Jan Eng
Pk Svea Ing1
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  INFO: MilSnabb den 5/9 vanlig kretstävling   (2021-08-04)
 
 
På begäran av SAPK har Kretsen godkänt att tävling i Militär Snabbmatch den 5 september, utgår som KrM och blir vanlig kretstävling i stället.

 

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  INFO: KATARINATRÄFFEN 29/8   (2021-08-02)
 
 
Katarina Psf ställer in Katarinaträffen i fält den 29 aug i år.

Med vänliga hälsningar

Kjell
Ordf i Katarina Psf

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  INFO: SVEASKOTTET 28/8   (2021-07-24)
 
 
Nu är skjutlagen 2 (10:00) och 3 (12:00) fulltecknade.
 
Lediga platser finns fortfarande i skjutlag 1 (08:00), 4 (14:00) och 5 (16:00).
 
Mvh
 
Pk Svea Ing1
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  RESTRIKTIONERNA ÄNDRADE  (2021-06-14)
 

  
Med anledning av att de regionala restriktionerna upphör i Stockholm fr.o.m. 14 juni, så öppnar möjligheten för mindre, anpassade tävlingsarrangemang enligt de nationella restriktionerna.

https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2021/06/sarskilda-regionala-rekommendationer-upphor/

Därför beslutar Stockholmskretsen följande:

- Stockholmskretsen öppnar tävlingsprogrammet för genomförande av mindre tävlingsarrangemang, som är anpassade till de nationella restriktionerna.
 
- Stoppet för mästerskap och andra större arrangemang kvarstår tills vidare, detsamma gäller Rankinglistan. Planerade mästerskapstävlingar kan ombokas som mindre kretstävlingar om så önskas.

- OBS! Tävlingsarrangemang skall genomföras ansvarsfullt, enligt samtliga råd, restriktioner och rekommendationer som gäller för stunden. Allt ska uppfyllas, inget får utelämnas. Se bifogad länk för information.

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu

Ha en frisk och skön sommar nu, önskar kretsstyrelsen.

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  TÄVLINGSPLANERINGEN 2021  (2021-01-23)
 

  
Kretsen behöver knappast informera om läget med Covid-19. Den nya pandemilagen som trätt i kraft stoppar i nuläget våra tävlingsmöjligheter. Lagen ska gälla fram tills septembers utgång, men som vi alla vet kan saker och ting förändras.

Årets tävlingsprogram blir därför en mycket märklig historia. Inga tävlingar kommer att sanktioneras under rådande omständigheter, men kretsen kan ändå presentera ett program i den händelse att lättnader sker.

Det märks att det har varit svårt för klubbarna att planera framåt också. Förbundet kom inte ut med sitt stomprogram förrän ansökan till kretsen skulle vara inne, så ett antal tävlingar krockade redan på den nivån. Många klubbar inkom sent med ansökningar, och en del inte alls. Programmet har lagts efter bästa förmåga, krockar finns och tävlingsdatum har flyttats. Men oftast så de har hamnat hyfsat nära önskemålen iaf. Vi hoppas det är acceptabelt, det är ju inte skrivet i granit, och nödvändiga ändringar kan utföras vid behov.

Förbundet har f.ö. publicerat samma ställningstagande på sin hemsida, men har av någon anledning inte gjort något utskick om det.

Kretsens budskap blir alltså:

- Inga tävlingar under rådande omständigheter, om inget ändras från myndigheternas håll.
 
- Tävlingsprogrammet ligger i bakgrunden, som beredskap inför eventuella lättnader.

- Ni behöver alltså inte meddela avbokade/inställda tävlingar så länge detta gäller.

- Håll er ”hemma”, åk inte till andra klubbar/banor. Håll er friska!

Så står vi beredda när ljusare tider kommer.

Mvh

Styrelsen

(Som pdf

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  KRETSSTYRELSENS TANKAR OM ÅRET SOM GÅTT
 

  
Året 2020 — skytteåret då det onormala blev det nya normala

Det har minst sagt varit ett utmanande år som satt nya perspektiv på tillvaron och livet. Vår verksamhet i skytterörelsen har självklart också drabbats av Covid-19 och som ni redan har förstått har vi i Stockholms pistolskyttekrets behövt ställa in årets ordinarie årsstämma som skulle ha hållits i mars. Det har inte varit enkelt att fatta beslut om att ställa in årsstämman men vi hoppas att ni har förståelse för att det varit nödvändigt till följd av pandemins utbredning.

Precis som våra styrelsemöten har gått från fysiska möten till digitala mötesforum, har Stockholms pistolskyttekrets årsstämma genomförts digitalt via mötesforumet Zoom, en anpassning som gått bättre än väntat och varit mycket lärorik för många av oss. Även om digitala möten säkerligen till viss del kommer att bestå också i ett framtida mer ”normalt” samhällsläge, så går det inte att bortse från det faktum att mötas fysiskt ger en annan dimension.

Trots att skyttet stått på sparlåga har det ändå genomförts en del tävlingar under året i Stockholms regi. Även ett omfattande arbete har genomförts med en samlad skytterörelse som har lett till 2020-års upplaga av säkerhetsbestämmelser för civilt skytte (SäkB), som redan nu finns att ladda ner som PDF.

Ytterligare en positiv händelse som hänt detta år är att ordförande för Dalarnas pistolskyttekrets har lagt ner ett förtjänstfullt arbete genom att friskvårdsbidrag nu gäller för fältskyttetävlande pistolskyttar inom Svenska pistolskytteförbundets regi och godkänns numera också av skattemyndigheten som en sådan aktivitet vilken berättigar till avdrag för friskvårdsbidrag.

Och inför nästa år 2021

Vi har ett utmanande skytteår 2021 framför oss, inte minst med tanke på den rådande covid-19 pandemin. Kretsstyrelsen arbetar för fullt med frågan om nästa års tävlingsverksamhet och vi gör så gott vi kan för att åtminstone dra runt kretsstyrelsen fram till nästa årsstämma i vår.

Med facit i hand vet vi att nästa års skytteverksamhet kommer att påverkas, men vet inte hur mycket och/eller hur länge varför vi därför måste se med tillförsikt att den rådande pandemin snart går över.

Med detta sagt vill styrelsen för Stockholms pistolskyttekrets önska God Jul till alla medlemmar och riktigt Gott Nytt År!

(Som pdf

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 

2020

  2020-12-28:  MAIL-PROBLEM!
 
 
Vi har just nu ett antal felmeddelanden om "studs"vid utskick.
Mottagare har fel mail-adress (2 st) och mail-hanteraren stoppar p.g.a. "security reason" (4 st). Åtgärda, för ni får ju inga utskick!
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2020-10-16:  Livlinan medger fler starter
 
 
Skyttevänner:
 
Ni har nu möjlighet att få två starter till tävlingen Livlinan den 24/10, då 
anmälningarna inte har fyllt alla platser. Dock är LAG 1, Kl 09:00 fulltecknad.
 
Mvh
Katarina PSF
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2020-09-21:  Håtunahösten den 17/10 inställd
 

Hej,

Då banan inte godkänts vid besiktning, måste tyvärr Kretsprecisionstävlingen Håtunahösten ställas in.
Vi beklagar detta.
 
Vänliga hälsningar
 
Tävlingsledningen, Håtuna Pssk
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2020-09-12:  PPC-Cupmatch på Lövsta 3/10 inställd
 

Hej,

Tyvärr tvingas vi ställa in PPC cupmatchen på Lövsta den 3/10 pga Covid-19. 
 
mvh,
 
Christoffer Hallqvist,
Tävlingssekreterare Lövsta Skf
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2020-09-09:  PPC-Cupmatch på Sanda 4/10 inställd
 

Hej,
 
Tyvärr behöver vi ställa in PPC cupmatchen som vi skulle haft på Sanda Skyttecenter i Haninge 4/10.
Anledningen är det osäkra Covid-läget.
 
Med vänlig hälsning,
 
Jonas Nilsson
Ordförande
PK Haningeskyttar
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2020-08-21:  Mälarskottet fullbokat.
 
  
Tävlingen är fullbokad. Inga fler startande kan tas emot.
 
Martin Bollmark
Mälarhöjdens Pistolskyttar
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2020-08-20:  Sveaskottet inställd.
 


Hej, vi måste tyvärr meddela att, p.g.a. rådande läge, vi inte kan arrangera Sveaskottet i år.
Vi hoppas återkomma med tävlingar till nästa år.

Mvh

Pk Svea Ing1

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2020-08-04: Handen Open inställd.
 
 
På senaste styrelsemötet gick Handens Pistolskytteklubb igenom förutsättningarna för att hålla Handen Open 22/8. Vi har dragit på beslut i det längsta, för att hinna få ett positivt besked från Folkhälsomyndigheten.
 
Tyvärr kvarstår kravet på samlingar om maximalt 50 personer.
 
Vi ser därför ingen möjlighet att på ett rimligt och rättvist sätt kunna hålla tävlingen. Det är ytterst tråkigt, då Handen Open är en tradition, samt innehåller en god dos av socialt umgänge för skyttarna. 
Det känns också enklare att ta det här beslutet, då de allra flesta tävlingarna i Stockholmskretsen har tagit samma, gemensamma beslut. 2020 får helt enkelt bli ett "hoppa-över-år" vad gäller externa tävlingar inom kretsen.
 
Hälsningar

Mikael Lindberg
ordförande Handens Pistolskytteklubb
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2020-08-04: Nybörjarskjutning inställd.
 
 
Vi i Stockholmspolisen har tagit beslut att ställa in årets nybörjartävling den 12/9. Den går inte att genomföra på ett Corona-säkert sätt med deltagare, faddrar och funktionärer.
 
/ Göran Palm
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2020-08-02: Lövsta Kretsprecision fullbokad.
 
 
Lövsta Kretsprecision är nu fullbokad. Eventuella inkomna anmälningar sätts på en reservlista.
 
mvh,
Christoffer Hallqvist,
Tävlingssekreterare Lövsta Skf
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2020-06-25: Uppdaterat Kretsbeslut avseende Covid-19.
 

Med anledning av det utdragna läget av Covid 19-epidemin så förlängs kretsens tidigare beslut om inställda mästerskapstävlingar, och gäller nu tills vidare.  Det är helt enkelt svårt att genomföra säkra och rättvisa tävlingar där alla kan delta, under rådande restriktioner och riskbedömningar från Folkhälsomyndigheten. Motiveringen är samma som tidigare:

"Detta för att ta ansvar för våra skyttar och funktionärer, minska exponering och smittspridning, och bidra till minskad stress i samhället idag. Inte minst då många av våra medlemmar hör till riskgrupperna, och har svårt att kunna delta på ett säkert/tryggt sätt i dagsläget. Det går inte att utse kretsmästare när alla inte kan delta p.g.a. risk för egen hälsa eller smittspridning."

Beslutet kan förstås komma att ändras i händelse av nya besked från Folkhälsomyndigheten. Vi avvaktar utvecklingen löpande.

Vi önskar alla medlemmar en frisk och skön sommar, och hoppas på en ljusare lägesuppdatering inom en inte allt för avlägsen framtid.

Mvh Kretsstyrelsen

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2020-06-19: Atlassnabben #3 den 29/8 ställs in!
 


I och med folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer ställs även Atlassnabben 3 in.
Alla startavgifter kommer naturligtvis återbetalas.

Sköt om er och var rädda om er själva, er familj och era medmänniskor.
Om ni gjort anmälan för andra i eran klubb så vill vii gärna att ni skickar detta vidare per omgående till era medlemmar.

Vi ber alla anmälda skyttar att maila oss nedan för att få tillbaka startavgifter:

Namn
Antal starter
Kontonummer för återbetalning

Med vänlig hälsning

Atlas Copco PK

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2020-05-14: Nationaldagssmällen ställs in!
 


Ärade Skyttar

 

Vi hade hoppats in i det längsta att det skulle lättas på restriktioner alt. att dessa togs bort, men med rådande situation blir vi nu tvungna att låta Nationaldagssmällen ställas in den 6 Juni och flyttas fram till hösten p.g.a. Coronasituationen.

   

De skyttar som anmält sig samt de som betalat in anmälningsavgift: Kontakt kan ske på anmalan.kpsf@outlook.com Katarina PSF, för antingen återbetalning av anmälningsavgiften och avanmäla sig tävlingen eller låta anmälan stå kvar och vänta in beslut om tävlingen blir av i höst.

 

Vänligen

 

tävlingsansvarige för Nationaldagssmällen 2020.

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2020-04-15: Sveakombinationen ställs in!
 


Pk Svea måste tyvärr meddela att p.g.a. det rådande läget och i enlighet med folkhälsomyndighetens rekommendationer om större sammankomster, ställa in Sveakombinationen som skulle gått 2020-05-10.
 
Mvh
 
Jan Eng
 
Pk Svea Ing1

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2020-04-14: Atlassnabben #2 ställs in!
 


I och med folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer ställs även Atlassnabben 2 in. Vi hoppas att kunna genomföra tävlingen vid ett senare tillfälle under året.

Alla startavgifter kommer naturligtvis återbetalas.

Sköt om er och var rädda om er själva, er familj och era medmänniskor.

Om ni gjort anmälan för andra i eran klubb så vill vii gärna att ni skickar detta vidare per omgående till era medlemmar.

Vi ber alla anmälda skyttar att maila oss nedan för att få tillbaka startavgifter:

Namn
Antal starter
Kontonummer för återbetalning

Med vänlig hälsning

Atlas Copco PK

Henrik Otterbeck

henrik.otterbeck@snowcap.se 

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2020-04-06: Uppsalakretsens alla vårtävlingar ställs in!
 


OBS!
 
Pga rådande omständigheter ställs samtliga inom kretsen arrangerade tävlingar in fram till 1 juni.
Gäller även serieprec och seriemilsnabb.
Nya datum kommer framöver.

 
Saxat från Uppsalakretsens hemsida

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2020-04-03: Pistol-SM den 30/6-5/7 ställs in!
 

 
Läget har utvecklats sig så att det tyvärr inte längre finns någon möjlighet att genomföra SM i vare sig Militär Snabbmatch, Fältskjutning eller Precisionsskjutning vecka 27 (30 juni – 5 juli).
 
Om och när SM-tävlingar i dessa grenar kan genomföras under 2020 återkommer Förbundsstyrelsen till.
 
Med vänliga hälsningar
 
Nils-Anders Ekberg
 
Generalsekreterare Svenska Pistolskytteförbundet

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2020-04-03: Skvalpskottet den 30/5 ställs in!
 

 
Under rådande omständigheter måste även vi ställa in vår tävling Skvalpskottet.
 Alla startavgifter kommer återbetalas snarast möjligt.

Med vänlig hälsning / Best regards,

Daniel Sallros, NAPK

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2020-04-03: Uppsalaträffen den 2/5 ställs in!
 


Uppsalaträffen 2 Maj är inställd.
 
Mvh
 
Karl Håkansson
 
Ordförande Uppsala Handeldvapenförening

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2020-04-02:  Ersättning för civila uppdrag
 


Ersättning ang CIVILT uppdrag enligt nedan:

 
Länsstyrelsen kommer att mottaga alla namn, kunskaper och förmågor på personer som vill bidra och lägga in dessa i en personalbank för att plocka ur när uppdrag uppstår.

Lönen är 120:- tim + eventuell OB för alla som vill göra en insats oavsett vad du har i ditt CV.

De som kan och vill behöver komma till FC- frivilligcentrum Region Stockholm,  Visionsgatan 36 A Karolinska (Gla: förlossningen) för att få uppdrag och skriva anställningsavtal med Regionen.

Lönen och avtalet går under kommunalt kollektivavtal där även försäkring ingår.   

Johan Berglind
Samhällsskydd och beredskap
Frivilligsamordnare
Länsstyrelsen i Stockholm

Besök: Regeringsgatan 66

johan.berglind@lansstyrelsen.se


Hälsningar

//  Styrelsen för Stockholms pistolskyttekrets
 

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2020-04-01:  Intresseanmälan till CIVILT uppdrag!
 


Handräckning mm till främst sjukvården i Stockholms län.


Här kommer en möjlighet att göra en insats i samband med Corona covid-19 epidemin för att stödja sjukvårdspersonalen m.fl. i deras svåra arbete.

Vi behöver dig utefter vad du kan bidra med. t.ex.


- Handräckning
- Lagerhållning
- Packa och sortera utrustning
- Chaufförer
- Hämta och lämna prover
- Dela ut information
- Trygghetsvärdar
- Bygga tält
- Tältvärdar
- Väntrumsvärdar
- Krisstödjare
- Material


Anmäl er till samordnarna här nedan med kort uppgift om er själv, kontaktuppgifter (tel och e-postadress) och vad ni kan bidra med (allt enligt här ovan).

Det är som sagt inte sjukvårdspersonal vi söker i detta upprop utan alla som kan stödja sjukvårdspersonalen i deras svåra arbete!

Samordnarna på länsstyrelsen:

Gunilla Lundqvist 0707-739209 gunilla.lundqvist@lansstyrelsen.se     
Johan Berglind 0739-88 40 93  johan.berglind@lansstyrelsen.se

Du och din insats behövs nu!

Hälsningar

//  Styrelsen för Stockholms pistolskyttekrets

 

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2020-04-01: Majtävlingen den 1/5, ställs in!
 


Vi hoppades på ett förbättrat läge, eller kanske på ett under, men med hänvisning till läget och till myndigheternas uppmaningar känner sig SAPK tvunget att ställa in Majtävlingen och Jubileumstävlingen 2020.

De som betalat in startavgift uppmanas anmäla kontonummer för återbetalning till  tavling@sapk.se

Med skyttehälsning

Nils-Anders Ekberg
 
Sekreterare SAPK

nils-anders.ekberg@sapk.se
 
www.sapk.se
 
Box 240 80
104 50 Stockholm

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2020-03-27: Norrtäljeträffen, den 19/4, ställs in!
 


Styrelsen i Roslagens Pistolskyttars följer regeringens direktiv och ställer in Norrtäljeträffen!

Med vänlig hälsning

Styrelsen

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2020-03-27: Atlassnabben, den 28/3, ställs in!
 


Atlassnabben 1 inställd!

I och med folkhälsomyndighetens och regeringens nya direktiv från klockan 13.30 idag om folksamlingar på maximalt 50 personer tvingas vi tyvärr ställa in morgondagens tävling.

Vår ambition har hela tiden varit att genomföra tävlingen och att samtidigt följa givna rekommendationer från våra myndigheter.

I och med dagens skärpta regler och straffsanktionerat förbud mot folksamlingar på 50 personer så omöjliggör det tävlingen. Vi kan inte garantera att vi i växlingen mellan två skjutlag tillsammans med funktionärer är maximalt 50 personer och därför tvingas vi ta detta beslut.

Vi är ledsna för detta sena besked men vi kunde tyvärr inte förutse att denna skärpning av rekommendationerna skulle ske.

Alla startavgifter kommer naturligtvis återbetalas och vi hoppas att vi kan genomföra tävlingen vid ett senare tillfälle.

Sköt om er och var rädda om er själva, er familj och era medmänniskor.

Om ni gjort anmälan för andra i eran klubb så vill vii gärna att nii skickar detta vidare per omgående.

Med vänlig hälsning

Henrik och Jens

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2020-03-27: Banfälten, den 29/3, ställs in!
 


Bästa skyttar!

Vi ställer in tävlingen pga. att sammankomster över 50 personer förbjuds från och med söndag av regeringen för att reducera spridning av Coronaviruset. - Sprid denna information till era klubbkompisar. 

Det är självklart att det är tråkigt att tävlingen ställs in, men allas våran hälsa är viktigare. En ljusglimt i det hela är att vi avser att flytta tävlingen till ett senare tillfälle när restriktioner har släppt och epidemin är över.

Ytterligare information finns på vår hemsida www.uvpsk.se.

Slutligen, stort tack för att ni visade intresse för tävlingen.

Med vänling hälsning,

Tävlingsledningen

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2020-03-27: Alla mästerskap ställs in under 1:a halvåret
 


Uppdatering med anledning av Covid-19's utveckling i samhället.

Stockholmskretsen ställer in samtliga mästerskap i regionen första halvåret, och även Serietävlingen i precision.
 
Det gäller kretsmästerskapen i Fält C, Prec A, Prec C, PPC, Fält B och MPrec. Vi har också kontaktat förbundet och meddelat att vi inte vill kvarstå som arrangörer för SM MPrec och ÖSM MFält.
 
Detta för att ta ansvar för våra skyttar och funktionärer, minska exponering och smittspridning, och bidra till minskad stress i samhället idag. Inte minst då många av våra medlemmar hör till riskgrupperna, och har svårt att kunna delta på ett säkert/tryggt sätt i dagsläget. Det går inte att utse kretsmästare när alla inte kan delta p.g.a. risk för egen hälsa eller smittspridning.
 
Mästerskapen kommer inte att senareläggas eller läggas på annan tävling i Stockholm enligt detta beslut, det blir både svårt och opraktiskt att genomföra. Samtliga arrangörer är informerade om beslutet.
 
Sedan avvaktar vi händelseförloppet i samhället och ser hur vi gör med höstens mästerskap.

Mvh Kretsstyrelsen

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2020-03-21: Regeländring av vapenkontroll vid vissa tävlingar
 


På grund av de stora riskerna för spridning av Coronavirus just nu har Verkställande Utskottet beslutat att med omedelbar verkan temporärt upphäva bestämmelserna i Skjuthandboken moment C.4.2.1, andra stycket, om obligatorisk vapenkontroll vid vissa tävlingar. Beslutet gäller tills annat meddelas. Detta innebär att även tävling utan genomförd vapenkontroll är standardmedaljgrundande.

 

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2020-03-21: Håtunaleken ställs in p.g.a. virushotet.
 


Håtunalekens arrangör har beslutat ställa in vårens tävling, p.g.a. personalproblem. Tävlingen skulle ha gått den 18/4.
Referent: Kjelle Sundell.

 

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2020-03-19: Kretsens årsmöte ställs in p.g.a. virushotet.
 

 

Den planerade årsstämman för Stockholms pistolskyttekrets ställs härmed in på grund av den pågående pandemin covid-19 (Corona).

Den situation som råder just nu är extraordinär och regeringen har fattat beslut om att förbjuda större folksamlingar. Syftet med regeringens beslut är att hindra smittspridning. Detta är överordnat föreningens/kretsens stadgar om att årsstämma ska genomföras senast en viss tidpunkt.

Utifrån detta föreslår Förbundsstyrelsen att kretsstyrelsen beslutar att årsmötet flyttas fram till en senare tidpunkt.

Den nu valda styrelsen får ett fortsatt uppdrag att förvalta Stockholmskretsen fram till årsmötet.


Med vänliga hälsningar

Stockholms pistolskyttekrets

 

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2020-03-19: Två vårtävlingar ställs in p.g.a.virushotet.
 


Arrangörerna till två av vårens tävlingar har beslutat ställa in dessa, p.g.a. spridningshotet från Coronaviruset:

 

Fyristräffen, fält, 2020-04-05. Återbetalar anmälningsavgifterna. Försöker i höst i stället.

 

Mälarskottet vår, 2020-04-25.

 

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 

2019

  2019-11-09: Ansökan till Skyttegymnasiet i Strömsund senast 1/12.
 


Snart är det sista ansökningsdag (1 december) för att ansöka till Skyttegymnasiet i Strömsund. Bifogat finns:

 

Broschyr/presentation

Ansökningsblankett

Följebrev.

Hälsningar/Best regards

Niklas Engström
 
Tränare
Skyttegymnasiet Strömsund

Hjalmar Strömerskolan
+46(0)670/162 16
Ramselevägen 27
833 35 Strömsund

Niklas.Engstrom@stromsund.se
Skyttegymnasiet@stromsund.se

www.hjalmar.nu

 

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2019-08-15: PPC-cup Lövsta 31/8 inställd.
 


Arrangören meddelar, att den planerade PPC-cuptävlingen den 31/8 på Lövsta, tyvärr måste ställas in. Orsaken är att skjutbanan inte hinner färdigställas.

 

Med vänlig hälsning
 

Lövsta Skf
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2019-08-06: Bedrägeri-mail har eskalerat.
 


Den senaste tiden har bedrägerimail inkommit till Kretsen och även till privata adresser inom Kretsen. Dessa mail är av två slag.

- Antingen avsända från ett känd namn (skytt) och med textalternativ typ:
 
"Jag hoppas du har en bra dag"
"Jag hoppas verkligen du har en perfekt dag på jobbet"
"Jag hoppas verkligen att du har en härlig dag"
"Jag hoppas du har en fantastisk dag"
"Salve"
"Hur mår du".

 

Gemensamt för alla dessa mail är, att de vill att du skall klicka på någon av länkarna i mailet. GÖR INTE DET!
Detta är det vanligaste sättet att placera en trojan på din dator!
Därefter kan du bl.a. bli av med dina lösenord, dina mailadressser, mm. Din dator kan sedan användas för att skicka ut spam och bedrägerimail.

 

- Eller från "anonymous@no-reply.se" med texten:

 

"Rädda dig själv innan det är för sent".

 

Det här mailet försöker lura av dig pengar! Läs innehållet i filen som adm fick (i pdf)!
Polisen varnar också för denna typ av mail på:

https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2018/augusti/varning-for-utpressningsmejl---ny-bedragerimetod/

 

Med vänlig hälsning
 
Web-master
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2019-07-11: Statusuppdatering anmälningar till Lövsta Kretsprecision den 17/8.
 


Uppdatering per 11/7 kl. 09.38 (via mail):
 

Skjutlag 2 (kl. 11.00) är nu fulltecknat.

 
Lediga platser finns i skjutlag 1 (kl. 09.00) samt skjutlag 3 (kl. 13.00).

 

Anmäld skytt som inte avser att delta ombeds meddela detta till: anmalan@lovstaskytte.se
 

Med vänlig hälsning
 
Lövsta Skf
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2019-05-15: Statusuppdatering anmälningar till Sveakombinationen den 1/6.
 

Uppdatering per 15/5 kl.22.30:
 

Lediga platser finns i skjutlag:
 
   Lag 1 (20 platser)
   Lag 5 (13 platser)
   Lag 6 (17 platser)
 
Skjutlag 2 (9.30), 3 (11.30) och 4 (13.30) är fulltecknade.
 
Om någon som redan är anmäld vet att man inte kommer delta, vv meddela detta snarast.
 
Med vänlig hälsning
 
Pk Svea Ing1
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2019-05-02: Statusuppdatering anmälningar till Nationaldagssmällen den 6/6.
 

Det är nu 158 anmälda starter till Nationaldagssmällen!  
 
Skjutlag 1, klockan 08:00 har 22 platser kvar.
Skjutlag 2, klockan 09:45 är fullt.
Skjutlag 3, klockan 11:30 är fullt.
Skjutlag 4, klockan 13:15 har 2 platser kvar.
Skjutlag 5, klockan 15:00 har 7 platser kvar.
 

Med vänlig hälsning
 
Nynäshamns APK
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2019-04-22: Varför vill Kretsen fortfarande få in styrelseförteckningar på det "gamla" sättet?
 
 
Man kan ju tycka att detta blir dubbelarbete, eftersom klubbarna skall använda MAP (Förbundets MedlemsAdministrativa Program).

Tyvärr behöver vi få in förteckningar på det gamla sättet, p.g.a. behovet av historisk spårbarhet. A denna anledning har vi fortfarande denna i dag egna blankett i skrivbar pdf eller som Excel-dokument.

Kretsen använder den separata styrelseförteckningen, för att historiskt kunna gå tillbaka till tidigare år, bl.a. när det gäller ansökan för Kretsens Förtjänstmedalj.
I MAP kan detta inte utföras! Man kan bara se den senaste styrelseförteckningen. Vi kan alltså inte utföra den historiska tillbakablicken.

Om Förbundet ändrar MAP, så att styreleseförteckningar går att välja för tidigare år, behövs inte denna "gamla" förteckning.

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2019-04-17: Statusuppdatering anmälningar till Sveakombinationen den 1/6.
 

Antal lediga platser i skjutlagen (per 16/4 kl.21.30)
 

Lag 1 07.30: 27
Lag 2 09.30: 13
Lag 3 11.30: 2
Lag 4 13.30: 9
Lag 5 15.30: 25
Lag 6: 17.30: 28

 
Med vänlig hälsning
 
Pk Svea Ing1
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2019-04-07: Viktig information avs Fältserien 2 + KrM fält C den 14/4.
 
 
Det är viktigt att alla som avser delta på någon av dessa (nu 2 olika) tävlingar får denna nya information.

Mvh Kretsen

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2019-03-11: Snöbollen 16/3 flyttad till 9/6 = Torrbollen.
 
Arrangören meddelar:
"Tyvärr måste vi meddela att precisionstävlingen Snöbollen återigen har frusit inne och även detta år får tävlingen ändra skepnad och bli Torrbollen, nytt datum för detta är den 9/6-2019.
Vi beklagar naturligtvis detta men hoppas att vi får ses på Torrbollen istället, då med möjlighet till ännu fler starter!"
Se information under Inbjudningar.
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2019-02-28: KrM Magfält M7/Groveken 7 inställd.
 
Arrangören meddelar: "Dessvärre måste vi meddela att vi tvingats ställa in Groveken 7, pga tillgång på skjutfält. Det visar sig att fältet måste hålla stängt vår tävlingsdag, och vi hoppas kunna återkomma vid annat tillfälle".
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2019-02-27: Statistikuppgifter för KrM-starter upplagda.
 
KrM-starter 2002-2018 upplagda under egen rubrik. Se under Tävlingsverksamheten.
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2019-02-25: Pk Haningeskyttar fått ny domän.
 
Styrelsen meddelar att man bytt domän från pkhs.se till pkhaningeskyttar.se
Det betyder att URL för hemsidan numera är http://www.pkhaningeskyttar.se och kontakt till styrelsen är styrelsen@pkhaningeskyttar.se.
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2019-01-05: Trettondagssmällen 6/1 inställd.
 
Styrelsen för Pk ENA meddelar i dag, att skjutvallen frusit. Detta medför att man tvingas ställa in morgondagens tävling Trettondagssmällen!
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 

2018

    2018-11-14: KrM Luftpistol 1/12 inställd.
 
KretsMästerskapet i Luftpistol 2018-12-01 är inställt p.g.a. avsaknad av arrangör.
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2018-10-27: Magnumprecision i Uppsala med USK som värd.
 
Clas Simmerud (Ekens Psf) har hittat följande (något nedbantade) information på nätet:
 

Magnumprecision har återvänt för 2018-2019. Värden för Uppsala Krets kommer att vara USK. Plats är Faxan skytteområde, 50 meter bana. GPS 59.908295, 17.624873

Datum är:

11 november
1 december
20 januari
3 februari
9 mars

Deltagarna kan skjuta två olika pistoler per dag. Avgift är 30 kronor per pistol. Swish: 1233462082 Betalning gjord på plats. Första Starttid är 10,00 varje dag, den andra är 11.30. Vänligen anlända 15 minuter tidigt för pistolkontroll.

En provserie, sex serier för resultat. (35 patroner). (Per pistol)

Deltagare utanför Uppsala Krets är inbjudna att delta.

Deltagare gör sin egen registrering. Registrering kan göras här:

https://shootnscoreit.com/nordic/match/255/

När du registrerar kan du maila thefallen.remembered@gmail.com med angivande av antal start och önskad tid.

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2018-10-21: Magnumprecision av typen Hemortens banor.
 
På initiativ av Jönköpings PK har det sedan några år skapats och skjutits en "hemortens" i magnumprecision. Det kan man göra hemma på banan under enkla former, följ länken nedan och leta fram puffran för lite precisionsskytte på 50meter.
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2018-10-07: Sista Fältserien, 27-28/10 inställd.
  På grund banbrist, har Gripen Pk tvingats ställa in Fältserien 4 (Finalen).
Sammanräkningen kommer att baseras på de tre deltävlingar som har genomförts.

Prisutdelning kommer att lösas senare. Resultaten publiceras när sammanräkningen är klar.

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2018-10-07: Sannaosta, 24/11 inställd.
  Den populära, och under åren återkommande, fältskjutningen i Karlstad - Sannaosta - har I 2 Skf blivit tvungna att inställa. Anledningen är att deras målmaterialbod "råkat" brinna ner.
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2018-10-03: Anmälningsinfo Höstlövet, 13/10 på Sanda.
  Arrangören - Gripen Pk - meddelar, att skjutlag 2 kl 10:45 och skjutlag 3 kl 12:30 på deras nationella precisionstävling Höstlövet, är fulltecknade.
Det finns fortfarande plats i skjutlag 1 kl 09:00 och skjutlag 4 kl 14:15.
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2018-09-24: Anmälan Eggebyträffen 14/10 stängd
  UVPSK meddelar att max antal starter har uppnåtts vid Eggebyträffen och att anmälan är stängd.
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2018-09-19: Uppdatering anmälan Sveaskottet 6/10
 
Roligt när det bara rasslar till med anmälningar i mail lådan ....
 
Nu är skjutlagen kl 10, 12 och 14 helt fulltecknade. Lediga platser finns kvar i skjutlag kl. 8 (9 platser) och kl. 16 (7 platser).
Om någon som redan är anmäld får förhinder att delta, v.v. meddela oss detta så fort ni kan då ett antal skyttar står på turlista för eventuella avhopp.
 
Mvh
Jan Eng
Pk Svea Ing 1
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2018-09-18: Status anmälan Sveaskottet 6/10
 
Hej, här kommer en uppdatering om anmälningar till Sveaskottet den 6/10:
 
Skjutlagen kl. 10 och 12 är nu fulltecknade och går ej att anmäla till.
 
Lediga plaster finns kvar i skjutlag:
kl. 08 - 11 platser
kl. 14 - 10 platser
kl. 16 - 22 platser
Anmälningar som har inkommit t.o.m. den 17/9 har fått skjutplatser.
 
Med vänlig hälsning
Jan Eng
Pk Svea Ing 1
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2018-09-02: Ny arrangör för Livlinan!
 

Ett stort tack till Håtuna Pssk, som övertar arrangemanget av precisionstävlingen Livlinan den 20/10!
Tävlingen skjuts på samma datum som tidigare, men på Håtuna Pssk's hemmabana. Inbjudan kommer inom kort.

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2018-08-25: Två Katarinatävlingar inställda i oktober
 

Katarina Psf meddelar att Katarinaträffen den 7/10 och Livlinan den 20/10 ställs in, p.g.a. banproblem och andra olyckliga omständigheter.

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2018-08-16: ÖSM går i Västerås
 

Ett tack till Torbjörn Wulff, som tipsade oss att det nu finns upplagt på SPSF:s hemsida, att ÖstSvenska Mästerskapen i precision går på Stockkumla i Västerås, den 8-9/9. Tyvärr finns det ännu ingen inbjudan tillgänglig. Den borde komma inom kort!
https://www.pistolskytteforbundet.se/aktuella-tavlingar/

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2018-07-24: Myrgårdsknallen 29/7 inställd
 

På grund av den stora brandrisken har arrangören av den nationella fältskjutningen Myrgårdsknallen i Söderhamn, beslutat ställa in tävlingen!

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2018-06-21: Militär Snabbmatch 4/8 inställd
 

UVPSK meddelar, att deras tävling i Militär Snabbmatch den 4 augusti tyvärr måste inställas, p.g.a. att för få funktionärer är tillgängliga.

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Kretsavgifter fr.o.m. 2018-01-01 (fastställda vid årsmötet 2017-03-30):
 
- Fast avgift 500:- per förening  (tidigare 400:-)
- Rörlig avgift alt. 1 60:- per aktiv medlem enligt definition. (1) (tidigare 40:-)
   
    2018-04-23: NYHET FRÅN FÖRBUNDET: FÖRBEREDELSETID
 

Från och med i år beslöt Svensk Pistolskytteförbundets styrelse om en liten ändring vid skjutning på bana. Man får inte längre packa upp sitt vapen som förr, utan en FÖRBEREDELSETID införs innan tävlingen börjar. Först när skjutledaren meddelar att förberedelsetiden startar får skytten packa upp sitt vapen. Tavlorna skall vara framme och det är då även tillåtet att provrikta och tomavfyra mot sin tavla. Det är inte tillåtet att röra sitt vapen mellan serier annat än efter tillstånd.
 
Inte många skyttar vet (visste) om den nya regeln, det stod inget om det i NP nr 1, 2018 heller. Man kan dock läsa om det på Svenska Pistolskytteförbundets hemsida - inte lätta att hitta!
Regelkommitténs ordförande Anders Khemi berättar för kretsnytt att det kommer att stå om det i NP 2 att och varför denna nya regel kom till. Andra utgåvan av tidningen Nationellt Pistolskytte kommer dock ut först den 11 juni 2018.

Källa: Peter Siegel 2018-04-23
Kommentar från Web Master (Lasse Lundqvist): Regeländringar borde förberedas och meddelas bättre än så här!

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2018-04-10: Information Nationaldagssmällen 6/6
 

Nu är även de sista skjutlagen fyllda!
Diskussion om ett skjutlag kl 19:00 har uppstått. För sent på dagen? Kontakta arrangören!

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2018-04-10: Information Håtunaleken 14/4
  Håtuna PSSK jobbar hårt mot tjälen för att få kulfånget i godkänt skick till Håtunaleken den 14 april. Det ser efter helgens ansträngningar hoppfullt ut.
 
Vår skjutbana ligger med vallen mot norr. Den försenade våren har gjort att vi måste kämpa hårt för att få kulfånget i enligt SÄK-B godkänt skick. Nu måste våren göra sitt.
 
Slutlig besked fattas på Onsdag den 11 april och meddelas via Håtunas sajt
hpssk.se och Stockholmskretsen.
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2018-04-09: Information Nationaldagssmällen 6/6
 

Sanda Skyttecenter är platsen för årets Nationaldagssmällen. Anmälningarna har slagit rekord. Den 9/4 vid lunchtid, fanns det bara lediga platser i två skjutlag:
Lag 4:   7 platser kvar
Lag 5: 15 platser kvar

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    
    2018-03-27: Information Handens Psk om apriltävlingarna (7 och 24/4)
 

På grund av totalfrusna vallar och kortsluten (avbrunnen) ledning till vändställen, måste tyvärr tävlingarna Nationell Helmatch den 7 april och Militär Snabbmatch den 28 april ställas in.

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2018-03-15: Information KrM Magprec M4/Magnumpricken (10/5)
 

Arrangören meddelar att betalning sker på plats!

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2018-03-10: Information Sveakombinationen (8/4)
  Arrangören (Pk Svea Ing 1) meddelar anmälningsläget per den 9 mars:
-
Skjutlagen kl 10, 12 och 14 är nu fulltecknade och går ej att anmäla sig till.
- Lediga platser finns i skjutlagen kl 8 (10 platser) och kl 16 (17 platser)
Anmälningar som har inkommit fram till 7/3 har fått skjutplatser.
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2018-03-07: Information Fältserien 1 på Eggeby (25/3)
  Arrangören meddelar att antalet starter har uppnåtts, varför anmälan stängts. Inget har sagts om evt. kölista.
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2018-02-23: Information Mälarskottet (21/4)
  Den i inbjudan angivna kontaktadressen (mskottet@mpsskytte.se) krånglar.
Använd i stället adressen m.bollmark@gmail.com vid kontakt med arrangören.
Önskemål om patrull och liknande kan anges i https://webshooter.se
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2018-02-20: Information Militär Snabbmatch Salem (11/3)
  Tävlingsledningen meddelar, att nu är det redan fullbokat på Kretstävlingen Mil Snabb Salem den 11 mars!
Enda hopp om plats är ev återbud!
Kölista kan skapas inför ev återbud.
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2018-02-18: Information Snöbollen (24/3)
 

Tävlingsledningen för Snöbollen vill meddela att det nu endast finns 14 platser kvar på tävlingen och skjutlag 2 och 3 är fullbokade.

De som eventuellt får förhinder önskar vi meddelar detta så snart som möjligt så att vi kan bjuda in de som står som reserv.

Vi vill också tacka för det stora intresse som visas för tävlingen, det gör det väldigt roligt att arrangera den.

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2018-02-06:  Mailproblem: Nu är det Telia som jäklas!
 

Sedan början av januari har telia.com vägrat vidarebefordra vår mailadress utskick@skyttekretsen.se vid utskick av tävlingsinformation.
Följande felmeddelande har inkommit avseende upp till 40 adresser:
"Delivery temporarily suspended: Host mail.telia.com refused to answer. Unauthorized Activity"

Som vanligt är blockeringarna inte konsekventa! Vissa dagar är ett fåtal adresser berörda.
I går  (den 5/2) = 22 st. Några utdrag:
-  4/2   =  8 st
-  2/2   =  5 st
- 31/1  =  9 st
- 12/1  = 42 st  (mellan 12/1 och 31/1 har det kommit felmeddelanden under 7 dagar)
-   9/1  =   9 st
-   4/1  =   3 st  (första gången det inträffar).

Det kan ju vara så att Telia har interna problem!

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2018-01-28: Semlan inställd
 

Katarina Psf meddelar, att deras luftpistoltävling Semlan - som planerats till onsdagen den 21/2 - tyvärr måste ställas in p.g.a. krock med annan klubbtävling.

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 

2017

    2017-11-17: Ny förening välkomnas i Kretsen
 

Närtuna Gottröra Skytteförening antogs som ny förening i Kretsen vid Kretsens ordinarie styrelsemöte i september.
Först igår erhölls föreningsnumret från Pistolskytteförbundet. Detta enligt uppgift ej färdigställt medlemsprogram (MAP).
Närtuna Gottröra Skf kan nu hälsas välkomna i Stockholms Pistolskyttekrets!

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2017-11-13: Hacksjömörkret inställd
 

Grödinge Psk meddelar, att deras mörkerfälttävling Hacksjömörkret - som planerats till Hacksjöbanorna den 18/11 - tyvärr måste ställas in.

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2017-10-24:  FOS-kurser i föreningsteknik
 

Vid tre tillfällen nu under hösten, finns det möjlighet att gå kurser i Föreningsteknik.
Du anmäler dig genom att fylla i formuläret https://goo.gl/Zr74vC senast en vecka innan respektive kurspass. Anmälan är bindande. Se info i bifogat dokument.
 
Vi ses!
/styrelsen FOS Stockholms län

1 november 2017 Styrelsekunskap, plus sekreterarrollen
 
Här inriktar vi oss speciellt mot hur styrelsen ska fungera, hur man lägger upp arbetet, olika sätt att ta beslut och delegera, ansvarsförhållanden och något om ekonomi. https://www.facebook.com/events/1750881805204517/

8 november 2017 Valberedningsarbete
 
Vi stöttar dig som är eller kommer att vara med i valberedning i hur du utövar detta viktiga och ansvarsfulla uppdrag, att föreslå ny ledning för din förenings framtid. https://www.facebook.com/events/178402476054246/

22 november 2017 Föreningskunskap, årsmöte och mötesteknik
 
Här går vi igenom hur ett årsmöte ska gå till; före, under och efter, regler kring kallelse, protokoll och justering, ansvarsförhållanden mm. Vi utgår från hur en frivillig försvarsförening vanligtvis fungerar från årsmöte till årsmöte.
https://www.facebook.com/events/1031416400333034/

****************************

Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté (FOS Stockholms län) är en regional paraplyorganisation för lokala avdelningar av frivilliga försvarsorganisationer, med verksamhet inom Stockholms län. Läs mer om oss på vår webbplats http://fosstockholmslan.se eller Facebook-sida https://www.facebook.com/fossthlan.

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2017-10-19:  Mailproblem: Microsoft slår till igen!
 

Som enda "provider", har Microsofts mailtjänster blockerat vår mailadress utskick@skyttekretsen.se vid utskick av tävlingsinformation - igen. Vi anses spamma, trots att vår e-posthanterare försökt ställa till rätta.

Efter våra två utskick den 17/10, slog hotmail.com rekordet med 146 felmeddelanden. Från övriga Microsoft-tjänster:
- hotmail.se 2 felmeddelanden
- msn.com 8 felmeddelanden
- outlook.com 14 felmeddelanden
- live.se (inga!)
- live.com 2 felmeddelanden

Det är "lite jobbigt" att uppleva när brevlådan bläddrar felmeddelanden! Frågan är vad vi (jag bl.a.) skall göra åt saken. Frågan är också om ni verkligen också drabbats och därmed inte fått våra utskick den 16 och 17 oktober! Jag har faktiskt tröttnat på detta nu!
Den mest radikala åtgärden kan komma att bli att radera samtliga Microsoft-konton som felmeddelar mest!

Som sagts tidigare: Ännu märkligare är, att det bara är Microsoft som håller på så här. Aldrig Gmail. Google Mail (Gmail) är också gratis.

Läs våra tidigare inlägg 2017-08-07 och 2017-07-22!

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2017-10-11: Föreningsinstruktörskursen uppskjuten till 2018!
 

Föreningsinstruktörskursen, som var planerad till 3-5 november 2017, är inställd. Jag ber om ursäkt då även förra årets kurs vart inställd.

Vi kommer med ett nytt datum i november, efter att vi har planerat in en ny tidpunkt med våra instruktörer, till januari-februari 2018.

Det går bra för klubbarna att föranmäla sitt intresse innan nästa inbjudan går ut. Behörig att anmäla till mig via utbildning@skyttekretsen.se är föreningens utbildningsansvarige eller sekreterare.

Med vänliga hälsningar

Björn Bogfelt

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2017-08-31: Grovprecisionen 7/10 inställd!
 

Rosersberg Pk's tävlingssekreterare meddelade i dag, att den till den 7/10 planerade Grovprecisionen tyvärr måste utgå.

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2017-08-29:  Mail-varning!
 

Ofoget att använda Kretsens domän-adress för fraud-mail och spam fortsätter. Tyvärr är det enkelt att nyttja annans domänadress.
Någon utanför Kretsen har nu skickat ett mail från vår domän-adress cecelia5555@skyttekretsen.se (Cecelia baron) med bifogad fil Photos.zip.

VARNING! Öppna inte den bifogade filen - markera mailadressen som spamsändare och radera mailet!!!
Adressen tillhör INTE skyttekretsen.se!

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2017-08-16: Katarinaträffen 8/10 också inställd!
 

Katarina Psf meddelade i går e.m.:
 
På grund av att  HSO (Styrelsen för Hacksjöbanan) har beslutat att inte tillåta fältskytte detta år, måste Katarina Psf dessvärre ställa in Katarinaträffen 2017.
Förtydligande efter upplysningar: Polisen godkänner inte Hacksjön för fältskjutningar.
Ytterligare förtydligande: Polisen dementerar! Har aldrig tagit ställning till fältskjutning på Hacksjöbanan! Desinformation!

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2017-08-15: Nuläget för anmälningar till Sveaskottet
 

Arrangören önskar uppdatera om läget för anmälningar till Sveaskottet:

1. Skjutlag 3 (12.00) är nu fulltecknat och går ej att anmälas till.
2. Lediga platser finns i följande skjutlag: (08.00) 20, (10.00) 5, (12.00) 0, (14.00) 3, (16.00) 14
3. Anmälningar inskickade t.o.m. 2017-08-11 har fått starttider.

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2017-08-015: PPC-Cupmatchen den 3/9.
 

Arrangörerna har p.g.a. tidsbrist bett oss vidarebefordra följande meddelande:
 
Cupmatch i PPC sker söndag 3 september.
Plats: Sandabanan i Haninge.
Arrangör: Pk Haningeskyttar tillsammans med Atlas Copco Pk.
Inbjudan kommer att publiceras på
https://ppc1500.se

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2017-08-08: Hacksjöträffen 16/9 inställd!
 

Grödinge Psk meddelade i går kväll, att Hacksjöns skjutbana C25 inte är byggd som planerat.
Man är därmed tvingad att ställa in Kretsprecisionstävlingen Hacksjöträffen.

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2017-08-07:  Mailproblem: Microsoft i högform
 

Som tidigare hänt, har Microsofts mailtjänster blockerat vår mailadress utskick@skyttekretsen.se vid utskick av tävlingsinformation - igen.
Samtliga Microsoft-konton är representerade:
- hotmail.com
- msn.com
- outlook.com
- live.se
- live.com

Det märkliga är, att blockeringarna inte är konsekventa! Antal blockerade:
- i dag = 13 st
- 6/8   =   2 st
- 4/8   = 10 st
- 3/8   =   7 st
- 2/8   =   2 st.

Ännu märkligare är, att det bara är Microsoft som håller på så här nu för tiden. Aldrig Gmail.
Google Mail (Gmail) är också gratis. Läs vårt tips under rubriken 2017-07-22!

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2017-08-02:  RM i Pistol 88 behöver hjälp med bemanning!
 
Nu närmar sig Riksmästerskapet i pistol 88 för Hemvärnet på AMF1 - Berga.
 

Vill du vara med och hjälpa till som funktionär så är du varmt välkommen. På förbundets vägnar har kretsen och Örlogsberga skf åtagit sig att hålla i förberedelser och genomförande.

Det blir enklare och roligare om vi är fler som hjälps åt. De som var med senast det begav sig i kretsen på Livgardet tyckte att det var ett trevligt arrangemang.

 

Vårt åtagande består av

Förberedelser - utförs i huvudsak av Örlogsberga.

Banskytte – genomförs lördagen 12/8 - Militär snabbmatch.

Fältskytte – genomförs söndagen 13/8 – 6 stationer.

 

Det Kretsen och Örlogsberga ber om hjälp med är bemanning vid genomförandet av ban- och fältmomenten. Har du erfarenhet som Stationschef eller resultatprogram blir vi glada, men alla är så klart välkomna.

Amf1 står för det mesta av logistiken som materialinköp, transporter, mat, vapenkontroll m.m.

Har du själv eller din förening möjlighet att hjälpa till så tar vi tacksamt emot detta. Hör av er till lars.andreasson@caverion.com – 072-202 20 54  med besked eller frågor så underlättar det för planeringen.

 

Med vänlig hälsning

Lars Andréasson

Örlobsberga Skf

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2017-08-01:  Mail-varning!
 

Någon utanför Kretsen har skickat ett mail med bifogad fil från adressen noreply@skyttekretsen.se.

VARNING! Öppna inte den bifogade filen - markera mailadressen som spamsändare och radera mailet!!!
Adressen tillhör INTE skyttekretsen.se!

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2017-07-22:  Mailproblem: Nu är Microsoft i farten (igen)
 

Som tidigare hänt, har Microsofts mailtjänster blockerat vår mailadress utskick@skyttekretsen.se vid utskick av tävlingsinformation.
2017-07-20 senast drabbades 9 mottagare tillhöriga:
- msn.com
- outlook.com
- live.se
- live.com.
 
Under respektive kontos inställning bör man uppge vår adress ovan som godkänd för mottagning av mail och bifogade filer. 
 
Följande felmeddelande erhölls: "... since part of their network i on our block list".

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2017-06-21: Problem med yahoo?
 

Vi har en tid fått felmeddelanden från adresser tillhöriga yahoo.se och yahoo.com.

Felen har varit av två typer:
- "Connection lost. Preliminary suspended." (Vanligast)
- "Temporarily deferred due to user complaints".

Du som inte regelbundet får våra utskick, kanske skall kontakta yahoo och fråga varför felet uppstår.
Förhoppningsvis är ovanstående fel undantag och tillfälliga.

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2017-06-03: Viktig info inför söndagens Fältserien 3
 

Det är många anmälda och arrangören kämpar med att försöka se till att alla får gå sina önskade varv.
För att utnyttja skjutfältets tider bättre kommer därför upprop att hållas 20 minuter före utsatt starttid i startlistan.

Patrull 1 kommer alltså att ropas upp och utgå redan 08:40 (startlistan säger 09:00, men då står patrullen alltså redo på Stn 1).
Detta kommer att normaliseras under dagen och göra det mindre jäktigt för skyttarna att hinna med sina andra varv.

Så vänligen se till att vara där i god tid före uppropet på morgonen, och hjälp arrangören bereda plats åt alla skyttar.

Tack så mycket för visad förståelse.

/Tävlingssekretariatet

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2017-04-10: manitu.net spamblockerar kretsutskick!
 

Då och då blir vår mailadress utskick@skyttekretsen.se blockerad vid utskick av tävlingsinformation.
I dag senast drabbades 4 mottagare, 2 enskilda och 2 klubbadresser (salemspk. se och uvpsk.se).
 
Jag kan inte se någon annan möjlighet än att man meddelar sin mailtjänstupplåtare, att ovanstående adress inte skickar ut spam. I annat fall förlorar man information.
 
Följande felmeddelande erhölls: "client 195.54.99.196 (= vi) blocked using ix.dnsbl.manitu.net".
Det är inte första gången manitu.net blockerar!

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2017-04-05: ÖSM fält   20-21/5
 

Efter att ha fått in kompletterande synpunkter från ett flertal skyttar ur den äldre kategorin, har Fältgruppen Sthlm beslutat göra följande ändring i inbjudan.
 
Skytt som ställer upp och skjuter C i dam, jun, eller veteran skjuter denna på samma bana som som Öppen C, och kan därmed inte ställa upp i den öppna klassen, däremot går det fr.o.m. nu att anmäla sig till B. Det är givetvis fortfarande möjligt för enskild skytt att välja att skjuta öppen klass i stället för "sin egen", dock bara en C-start!
 
Hoppas att fler är nöjda med denna justering än vad som var fallet med vårt första utkast, vi vill självfallet i så stor utsträckning vi bara kan göra detta till en trevlig tillställning för så många som möjligt! Välkomna!

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2017-03-27: KrM Magnumfält/Groveken 1  1/4
 
Försvarsmakten meddelar att magnumtävling inte kan få skjutas på pistolbanan, p.g.a. att det växer skog där (?!). Tävlingen måste därför ställas in! 
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2017-03-17: Sveakombinationen
 
Pk Svea Ing 1 meddelar att samtliga skjutplatser till Sveakombinationen den 2/4 är fulltecknade, och  kan inte ta emot fler anmälningar.
Om någon har betalat in startavgift och inte fått någon skjutplats så kommer detta att återbetalas.
Om någon av er som har anmält er får förhinder till tävlingen, meddela gärna detta till tavling@pksvea.se så tidigt som möjligt. 
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2017-03-14: Mil. Snabbmatch 2
 

ACPK meddelar följande: Mycket hårt tryck på denna tävling, fulltecknad sånär som på en start.
Anmälda Skyttar som får förhinder får gärna höra av sig till oss (tavling@acpk.org) så vi kan frigöra plats för andra skyttar. Tack på förhand

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2017-03-12: Fältserien nr 1
  UVPSK är tacksamma om deltagare samåker till Fältserien Nr 1 på Eggeby den 26 mars, det är begränsat med parkeringsplatser.
Vägen in till banan har vi gemensamt med annan verksamhet, undvik att parkera längs med vägen in till banan. OBS! Sommartiden börjar den 26!
UVPSK ska göra sitt bästa med att anvisa platser, försök att parkera så tätt som det är möjligt.
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2017-03-08: Fältserien nr 1
  UVPSK meddelar att det nu endast är ett 20 tal platser kvar och att det bara är möjligt att anmäla sig till enstaka starter vid Fältserien Nr 1 på Eggeby den 26 mars 2017.
UVPSK/Lunda SKF har begränsat antalet starter i inbjudan till 400, så att alla får möjlighet att skjuta i dagsljus.
Efteranmälan i mån av plats kommer sannolikt inte att bli aktuellt.
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2017-03-08: Militär Snabbmatch
  Pk Svea Ing 1 meddelar, att nu är skjutlag 3 (12.00) och 4 (14.00) fulltecknade och är stängda för anmälan.
Alla som har anmält sig t.o.m. den 3/3 har fått skjuttider.
F.n. finns lediga skjutplatser i lag 1 (18 st), lag 2 (7 st) och lag 5 (9 st).
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2017-02-23
  Föreningsutskick nr 1/2107 upplagt under Förbundsutskick. Innehåller motioner till Förbundsmötet, inbjudan till hemortens banor inkl blanketter samt Åtgärdskalender för föreningar..
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2017-02-17
  Precisionstävlingen Snöbollen har tvingats byta tävlingsplats p.g.a. att Hacksjöbanan inte är tillgänglig. Tävlingen skjuts på Sanda Skyttecenter i stället..
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2017-01-05
  Inbjudan till informationsmöte avseende Fältgruppens kommande arbete, har utsänts. Mötet hålls i Kretsens Kanslilokaler, Byängsgränd 14, Årsta, tisdagen den 17/1 kl 19:00. Inbjudan finns upplagd under Tävlingar/Planering.
  Vår huvudorganisation - Svenska Pistolskytteförbundet - flyttade verksamheten vecka 48 (2016) och har alltså bytt såväl post- som besöksadress.
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 

2016

    2016-11-17
  Några mindre rättelser av Tävlingsprogrammet har utförts, vilket medfört beteckningen "upd 1".
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2016-11-09
  LP-Stafetten, som skulle skjutits i kväll, måste flyttas fram till onsdagen den 16/11, p.g.a. de stora snömängderna och en snöröjning som inte hinner med!
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2016-10-31
  Föreningsinstruktörsutbildningen den 4-6/11 inställd p.g.a. sjukdom.
Kretsen återkommer med nytt datum!
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2016-10-31
  Grödinge Psk ställer in mörkertävlingen Hacksjömörkret (lördagen den 19/11).
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2016-10-18
  Mail-adressen johan@haques.com saknas i Kretsens mail-listor!!
Denna adress orsakar kontinuerliga felmeddelanden, som är mycket störande!
Skytten tillhör en klubb, som använder sig av interna mail-listor för egendistribution.

Om inte klubbar kan hantera/uppdatera sina egna mail-listor, kommer jag att stänga av den typen av klubbmail-adresser från Kretsens utskickslistor!

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2016-10-09
  Förslag till märkning av resultatlistor
har framtagits av WEB-Master. Läs gärna igenom och skicka en kommentar till adm@skyttekretsen.se
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2016-10-04
  GRATTIS JOACKIM NORBERG till SILVERMEDALJEN i Paralympics i Rio!
Se även www.kretsnytt.se!
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2016-09-28
 

Underrubrikerna "Klubbarna" och "Banorna" har flyttats från huvudrubriken "Kretsverksamheten" till "Information"

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2016-09-13 Varning!
 

I dag gjordes ytterligare försök att plantera troliga otrevligheter i mailboxen tillhörig nyhet@kretsnytt.se - den här gången från creditcontrol@kretsnytt.se - med bifogad fil såklart! Den adressen tillhör inte kretsnytt.se!
Lite research ger vid handen att avsändaren är 120.57.5.211 som tillhör en abonnent hos internet-leverantören Mahanagar Telephone Nigam Ltd, Indien.
 
Se upp med mail som använder skyttekretsen.se eller kretsnytt.se med okända eller underliga för-adresser! Kolla "Våra e-postadresser" till vänster!
Framför allt: Öppna inte en bifogad fil eller följ en länk i ett sådant mail!

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2016-09-07 Varning!
 

Ett antal försök har gjorts att lura e-postmottagare med hjälp av den kända avsändaradressen "skyttekretse.se". Det förekommer bl.a. "scanner@skyttekretsen.se" och "meddelande@skyttekretsen.se" samtliga med bifogad fil eller aktiv länk i meddelandset.
Öppna aldrig meddelanden som du inte vet att vi är avsändare till!
OBS! Det förekommer försök till utpressning, genom att plantera krypteringsprogram på användarens dator och göra innehållet oåtkomligt. Därefter "erbjuds" - till en hög betalning i bitcoin - ett program som låser upp innehållet.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

2009

 

Curt Reichenberg är död

  
Hedersledamoten i Stockholms Pistolskyttekrets Curt Reichenberg avled i fredags, den 28 augusti. Man kan säga att Curt växte upp tillsammans med Svenska Pistolskytteförbundet, vilket bildades på initiativ av Curts far, direktör Olof Reichenberg. Fadern var också förbundets vice ordförande, med medlemsregistret under sängen hemma i villan i Danderyd. Familjen utgjorde kanslipersonal.
 
Curt var en god skytt. Han tillhörde Danderyds PK och var kretsordförande mellan 1983 och 1988. Hans sista framträdande på skyttescenen var vid förbundsmötet 2006, då han berättade om förbundets första år och den explosionsartade utvecklingen i början av 40-talet. Genom protokollen följde han kretsstyrelsens verksamhet ända till sin död. I och med Curts bortgång finns inte längre någon levande länk till aktiviteterna kring förbundets stiftande.
 
Curt Reichenberg blev 88 år. Han sörjs närmast av maka samt barn med familjer.
 
2009-09-02 / N-A Ekberg

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

2007

   
The Target: Ny inomhusanläggning i Västberga!
  
Helgen den 24-25 februari kl 10-17, är det Öppet Hus på The Target (pdf-fil 344 KB). Anläggningen visas för skyttar och klubbar.
Läs mer om The Target på deras hemsida!
LBL/2007-02-20
 

2006

   
Skjutförbud i Torvallahallen tills vidare!
  
Statens Skytteombud (SSO) har belagt hallen med skjutförbud, p.g.a. undermåligt (defekt) målfång. Då kostnaden för reparation är hög (ca 350 tkr) kommer kommunen att uppvaktas så snart den politiska situationen efter valet stabiliserats.
LBL/2006-11-15