Kretsverksamheten
 
Kallelse till Kretsens årsmöte med handlingar upplagda. Komplett.
NYHETER
 

Uppdaterad  28 februari 2024
   
Tävlingsarrangörer
Arrangörsbidrag uppdaterade.

Tävlingsverksamheten

Inbjudningar uppdaterade.
Resultat uppdaterade.
Tävlingsprogrammet uppdaterat.

Du kan gå tillbaka till denna sida med hjälp av länktexten "Stockholms Pistolskyttekrets"!
 

                     

Välkommen till Stockholms Pistolskyttekrets' hemsida!

"StockholmsKretsen" är Svenska Pistolskytteförbundets länsorganisation

 

 

Grön markering innebär att uppdatering skett. 

 

och administrerar StorStockholms ca 90 skytteföreningar.

 

Vi har även en egen nätpublikation:

 

KRETSNYTT

  Atlasträffen 11/2

 

 

WEB-master:  Lars B Lundqvist