Planering av 2019 års tävlingar i Stockholmskretsen

Senast uppdaterad  2018-07-27


    
Såhär ansöker man om tävling till 2019 års tävlingsprogram:
 

Steg 1: Först läser ni igenom all information för tävlingsarrangörer här på hemsidan. Sedan kontrollerar ni stomprogrammet för 2019, då det är styrande och utanför vår kontroll.

Steg 2: Sedan fyller ni i en ansökningsblankett per tävling, och skickar till skyttesekr@skyttekretsen.se senast 1 sept. (I samma mail föranmäler ni även 1-2 namngivna representanter till planeringsmötet 5 sept.)

Steg 3: Separat inbjudan skickas till berörda personer inför planeringsmötet, där vi tillsammans reder ut eventuella krockar, och gör de justeringar som behöver göras i programmet.

 

Ansökningar som inkommer efter 1 september:

Kan läggas som kretstävlingarlediga luckor i det redan lagda tävlingsprogrammet.