Meddelande till alla banläggare fält

Senast uppdaterad  2019-06-17

   

Vänligen vidarebefordra detta till era banläggare och tävlingsledare


Från och med nu skall samtliga banbeskrivningar innehålla en av banläggaren föreslagen skjutordning för stationen, där man redogör hur man har tänkt att stationen ska kunna skjutas.

Exempel:
 
"Börjar på A, lyft, ett skott på C30, flytt till B, två skott i horisontella bunkern .... mm."

Så bankontrollanten ser hur banläggare har tänkt att stationen ska kunna skjutas helt enkelt.
Detta skall visas i samtliga vapengrupper på varje station i beskrivningen.


Bakgrund:

Banläggaren skall givetvis veta att stationen är genomförbar enligt SHB minimikrav, innan banläggningen skickas in till kontroll. Det kan vara nog så klurigt för kontrollanten att se hur man kan skjuta stationen, men det händer alltför ofta att banläggningar underkänns just för att banläggaren inte själv har kollat om tiderna räcker till. Och då har både banläggare och kontrollant slösat en massa tid och arbete som var helt i onödan. Tänk på att det inte är enbart totaltiden som skall räcka, utan man ska även hinna skjuta på de deltider (visningar) och hinna förflytta sig dit också.

Precis som bilbesiktningen så gör man en självkontroll, så slipper man tidsspillan och ombesiktning för onödiga småsaker. Och man som banläggare får igenom sin egen vision (som man har skickat in), istället för en man tvingats ändra i efterhand.


Ytterligare tips, på förekommen anledning:

  • Banan skall läggas enligt senaste upplagan av SHB. Kolla vad som har ändrats, och släng tidigare böcker.
  • Maxavstånd skall hållas, det är det som kollas först och en förutsättning för att ens påbörja uträkningen.
  • Tid för lyft: minst 2s utan stödhand, eller minst 1,5s med stödhand.
  • Använd inte den excel-fil som har delgivits på kretsens banläggarinformation för några år sedan. Dessa filer blir korrupta och missvisande.
  • Och banbeskrivningen skall givetvis också följas när banan byggs. Alla "justeringar som terrängen kräver" skall isf göra det lättare för skytten. T.ex. om man har ett hinder i vägen, så sätter man målgruppen närmre än beskrivningen, inte längre ifrån.
  • Är man osäker eller har frågor om något, kontakta gärna skyttesekreteraren. Vi är här för att hjälpa.


Slutligen:

Som alltid, tycker man som banläggare att SHB's miniminivå är alldeles för lätt, skriv en motion för ändring av regelverket. Tills dess skall gällande regelverk självfallet följas, och alla miniminivåer skall uppfyllas. Bankontrollanten struntar personligen i hur lätt eller svår banan blir, så länge den bara uppfyller miniminivån i SHB.


Med förhoppning om en smidigare procedur för alla inblandade...

Mvh Danne

 
Skyttesekreterare
Stockholms Pistolskyttekrets