Stockholms Pistolskyttekrets
  regler för
tävlingsarrangörer

Uppdaterad 2019-01-27 (LBL)

Stockholmskretsen är den i särklass största kretsen i landet, vilket också reflekteras av ett massivt tävlingsprogram. Kretsstyrelsen fungerar som stöd och samordnare, men kan självfallet inte agera tävlingssekreterare för alla tävlingar. Därför är det mycket viktigt att arrangerande klubbar ser till att hålla sig välinformerade och samarbetar för att få det hela att fungera.

Tävlingsprogrammet planeras gemensamt av Stockholms tävlingsarrangörer, med kretsens skyttesekreterare som samordnare. Allting sker i enlighet med kretsens gällande regelverk, förbundets riktlinjer och gällande version av Skjuthandboken.

På kretsens hemsida finns alltid den information som kretsen känner till och utgår ifrån. Arrangörsklubbarna själva måste kontrollera hemsidan och se om alla resultat har blivit registrerade och publicerade. Om någonting saknas på hemsidan, så finns det inte. Och då måste man själv kontakta kretsen och skicka in aktuell information för publicering.

Och hemsidan agerar också som kretsstyrelsens faktabas, när allting ska sammanställas och eventuella arrangörsbidrag ska betalas ut. Vilket alltså bara sker om arrangörsklubben uppfyllt hela "checklistan" (Grundregler) korrekt. Så se till att kontrollera hemsidan så just "din" tävling inte saknar resultat eller står kvar som "preliminär" i slutet av året.

- Fler tävlingar åt folket! /Skyttesekreteraren."