KRETSENS ADRESS
     
Stockholms Pistolskyttekrets
c/o Årsta Park Kontorshotell
Byängsgränd 14
120 40  Årsta
 
 

Besöksadress:               Årsta Park Kontorshotell, Byängsgränd 14, Årsta

 

Hemsida (URL):            https://www.skyttekretsen.se/

 

Organisationsnummer:  802006-5747

 

Bankgirokonto:             146-7778

   
 

STYRELSENS E-POSTADRESSER:

 

Ordförande

 

Sekreterare

 

Kassör

 

Skyttesekreterare

 

Utbildningsledare

 

Medaljkontroll

   
 

Webmaster: Lars B Lundqvist

 

Senast uppdaterad:   2022-03-27