Utbildningar 2023

 

 

Uppdaterad 2023-02-20

 

 

Kurser - ej i Kretsens regi - är markerade med kursiv stil

 

Kurs/utbildning

Datum

kostnad Senast
       
       
       
       

 

Kretsens inplanerade utbildningar finner ni i tävlingsprogrammet.
 
Inbjudningar till respektive utbildning skickas ut före varje kurs, och publiceras här.
 
OBS! Endast föreningar kan anmäla deltagare till kretsens utbildningar.

 

Anmälningsblankett

 

BETALA INTE DIREKT UTAN VÄNTA PÅ FAKTURA FRÅN KRETSEN!
(nya rutiner som gäller fr.o.m. 2013)

Kursanmälan skall ske genom förenings försorg via e-post till utbildning@skyttekretsen.se
 
Deltagarantalet i kurserna är begränsat. I vanliga fall prioriteras en deltagare per klubb och är det platser över så tar vi och erbjuder fler platser/förening och då kommer vi att gå efter anmälningsdatum. Minimum 10 deltagare.
 
Anmälningar med ofullständiga och felaktiga uppgifter anses ej som seriösa och kommer att makuleras (dubbelkolla att ni stavat rätt och att alla uppgifter stämmer). Avgiften faktureras efter genomförd kurs.
 
Sista anmälningsdag framgår av respektive kursbeskrivning. För att erhålla bidrag till kurserna, krävs att personnumret anges med samtliga 10 siffror. Tack!
Eventuellt återbud skall vara Utbildningsledaren tillhanda senast 7 dagar före kursstarten för att återbetalning av kursavgift skall vara möjlig.

 

LBL / 2023-02-20