KRETSUTSKICK VIA E-POST

Uppdaterad 22-06-01

 

2021

 

SKICKAT

ÄMNE

LISTA

2021-12-22  12:23 Kretsstyrelsens julbrev Tävlingslistan
2021-12-15  13:39 Tävlingsinfo: Tävlingsprogram 2022 upplagt (länk) Tävlingslistan
     
2021-11-01  09:27 Resultat (slutl): KrM Springskytte, Grimsta, 30/10 Tävlingslistan
     
2021-10-26  19:13 Resultat (slutl): Höstsaluten, fält, Rönninge, 3/10 Tävlingslistan
2021-10-18  10:00 Resultat (prel): Livlinan, prec, Botkyrka SkCenter, 16/10 Tävlingslistan
2021-10-14  20:08 Resultat (slutl): Årets Rekryt, Lidingö, 9/10 Tävlingslistan
2021-10-14  10:13 Resultat (slutl): Eggebyträffen, fält, Uppl. Väsby, 10/10 Tävlingslistan
2021-10-13  10:23 Startlistor: Livlinan, prec, Botkyrka SkCenter, 16/10 Tävlingslistan
2021-10-13  10:16 Resultat (prel): Höstsaluten, fält, Rönninge, 3/10 Tävlingslistan
2021-10-11  12:38 Resultat (slutl): Revolverfälten, Lövsta, 26/9 Tävlingslistan
2021-10-10  20:32 Resultat (slutl): Mälarskottet höst, Sätra, 25/9 Tävlingslistan
2021-10-10  20:30 Resultat (prel): Årets Rekryt, Lidingö, 9/10 Tävlingslistan
2021-10-07  20:30 Tävlingsinfo: KrM Luftpistol och Livlinan Tävlingslistan
2021-10-05  10:46 Inbjudan: KrM Springskytte, Grimsta, 30/10 Tävlingslistan
2021-10-01  10:17 Resultat: Höstsnabben, MilSnabb, Östhammar, 25/9 Tävlingslistan
     
2021-09-29  11:12 Startlistor: Håtunahösten, Norränge, 2/10 Tävlingslistan
2021-09-29  11:05 Startlista: Höstsaluten, fält, Rönninge, 3/10 Tävlingslistan
2021-09-28  10:18 Resultat (slutl): Fyristräffen, Faxan, 19/9 Tävlingslistan
2021-09-27  08:07 Startlista (uppdat): Årets Rekryt, Lidingö, 9/10 Tävlingslistan
2021-09-26  18:35 Resultat (prel): Revolverfälten, Lövsta, 26/9 Tävlingslistan
2021-09-26  10:26 Resultat (prel): Mälarskottet höst, Sätra, 25/9 Tävlingslistan
2021-09-26  10:22 Resultat (slutl): Kretstävl. i Mil.Snabb, Grimsta, 5/9 Tävlingslistan
2021-09-25  15:00 Sorgligt besked: Gunnar Johnson, Pk Svea Ing 1 har avlidit Tävlingslistan
2021-09-23  14:06 Startlistor: Eggebyträffen, fält, Uppl. Väsby, 10/10 Tävlingslistan
2021-09-23  13:59 Resultat (slutl): Kombination Tjänstevapen, Hallsta, 15/8 Tävlingslistan
2021-09-22  18:53 Inbjudan: Livlinan, prec, Botkyrka SkCenter, 16/10 Tävlingslistan
2021-09-22  10:19 Inbjudan: Lasse Ring MagPrecSerie 2021-2022, Faxan Tävlingslistan
2021-09-22  10:10 Startlista: Revolverfälten, Lövsta, 26/9 Tävlingslistan
2021-09-21  12:30 Startlista: Årets Rekryt, Lidingö, 9/10 Tävlingslistan
2021-09-20  14:14 Startlista: Mälarskottet höst, Sätra 25/9 Tävlingslistan
2021-09-16  14:46 Startlista: Fyristräffen, Faxan, 19/9 (länk) Tävlingslistan
2021-09-13  16:48 Resultat: Nybörjarskjutning prec+fält, Grimsta, 12/9 (länk) Tävlingslistan
2021-09-09  20:12 Startlista: Nybörjarskjutning prec+fält, Grimsta, 12/9 (länk) Tävlingslistan
2021-09-07  20:51 Resultat (slutl): Sveaskottet, Almnäs, 28/8 (länk) Tävlingslistan
2021-09-06  17:08 Resultat (prel): Kretstävl. i Mil.Snabb, Grimsta, 5/9 (länk) Tävlingslistan
2021-09-04  10:14 Inbjudan: Höstsaluten, fält, Rönninge, 3/10 (länkar) Tävlingslistan
2021-09-03  18:45 Meddelande: Till banläggare i fältskytte Tävlingslistan
2021-09-01  21:15 Startlistor: Kretstävl. i Mil.Snabb, Grimsta, 5/9 (länkar) Tävlingslistan
     
2021-08-30  18:27 Inbjudan: Föreningsinstruktörskurs, 13-14/11 (länkar) Tävlingslistan, Styrelselistan
2021-08-30  18:18 Inbjudan: Eggebyträffen, fält, Uppl. Väsby, 10/10 (länk) Tävlingslistan
2021-08-30  08:37 Resultat (uppdat prel): Sveaskottet, Almnäs, 28/8 (länk) Tävlingslistan
2021-08-29  12:33 Inbjudan: Revolverfälten, Lövsta, 26/9 (länkar) Tävlingslistan
2021-08-29  10:25 Resultat (prel): Sveaskottet, Almnäs, 28/8 (länk) Tävlingslistan
2021-08-28  08:52 Inbjudan: Mälarskottet höst, Sätra, 25/9 (länk) Tävlingslistan
2021-08-23  10:15 Inbjudan: Årets Rekryt, Lidingö, 9/10 (länk) Tävlingslistan
2021-08-23  10:07 Inbjudan: Håtunahösten, Norränge, 2/10 (länkar) Tävlingslistan
2021-08-22  14:11 Ny startlista: Sveaskottet, 28/8 (länk) Tävlingslistan
2021-08-22  09:52 Startlista: Sveaskottet, 28/8 (länk) Tävlingslistan
2021-08-13  09:50 Info: Inställda tävlingar under hösten Tävlingslistan
2021-08-12  11:05 Inbjudan: Överum fält, Borgudden, 19/9 (länk) Tävlingslistan
2021-08-12  10:58 Inbjudan, Fyristräffen, Faxan, 19/9 (länk) Tävlingslistan
2021-08-11  13:50 Inbjudan: Kretstävl. i Mil.Snabb, Grimsta, 5/9 (länkar) Tävlingslistan
2021-08-06  08:12 Info anmälningar: Sveaskottet, Almnäs, 28/8 Tävlingslistan
2021-08-06  08:09 Inbjudan: Nybörjarskjutning, prec+fält, Grimsta, 12/9 (länkar) Tävlingslistan