Adresser till Förbundet

 

Svenska Pistolskytteförbundet

Adress: Box 27001
Postadress: 102 52  Stockholm
Besöksadress: Sandhamnsgatan 61
E-mail: kansli@pistolskytteforbundet.se
Hemsida (URL): http://www.pistolskytteforbundet.se/
Organisationsnummer 802002-6657

 

Tel växel: 08-553 401 60
Tel kansli./ekonomi: 08-553 401 63
Tel märken/beställningar: 08-553 401 64
Tel Generalsekreterare: 08-553 401 61
Tel Bitr. Generalsekreterare: 08-553 401 62
Fax: 08-553 401 69
 
Postgiro: 19 30 19-7
Postgiro NP: 45 22 60-3
Bankgiro: 811-2526

 

LBL / 2017-01-05