Stockholms Pistolskyttekrets E-postadresser.
 

  LBL / 2016-09-14  

 

E-postadress

  Användning Anm. till Kretsen? från Kretsen?
        utskick? 

utskick@skyttekretsen.se

Utskick på maillistorna

till medlemmar

svar Ja

adm@skyttekretsen.se

Inkommande allmän administration

 

Ja svar

tavling@skyttekretsen.se

Inkommande tävlingsinformation

 

Ja svar
info@skyttekretsen.se Används endast av leverantör Endast adm. Ja svar
         
ordf@skyttekretsen.se Ordförandens e-postkonto   Ja svar
sekr@skyttekretsen.se Sekreterarens e-postkonto   Ja svar
kassor@skyttekretsen.se Kassörens e-postkonto för styrelsefunktionärer Ja Ja
utbildning@skyttekretsen.se Utbildn.ansvarigs e-postkonto   Ja svar
skyttesekr@skyttekretsen.se Tävlingsansvarigs e-postkonto   Ja svar
stoserien@skyttekretsen.se Sthlms-serieansvarigs e-postkonto för tävlingsledare Ja Ja
medaljkontroll@skyttekretsen.se Medaljkontrollantens e-postkonto för resultatansvariga Ja svar
         
nyhet@kretsnytt.se Inkommande nyheter för Kretsnytt Endast adm. Ja svar
info@kretsnytt.se Används endast av leverantör Endast adm. Ja svar
webmaster@kretsnytt.se Till web-ansvarig Endast adm. Ja svar
 
OBS! Det är bara tre mailkonton som används för större utskick (markerade ovan). Endast ett av dom används för mass-utskick.