Formulär- och regelsamling

Nedanstående blanketter, etc finns nu endast i pdf-format (som redovisas nedan). Detta format kan inte föra virus med sig!

För att läsa dokument med  .pdf -märkning, behöver Du AcrobatReader (TM). AcrobatReader är en av de mest användbara dokumentläsare som finns!  Den finns för de flesta operativsystem! Du kan ladda hem den gratis, direkt från den här sidan!
Om Du vill ladda hem en fil: - Högerklicka på fil-beteckningen
  - Välj "Spara mål som ....."
  - Välj evt nytt fil-namn resp katalog på Din hårddisk
  - Klicka på "Spara"-knappen
 

Aktuella filer för nedladdning

Dokument

Uppdaterat

FORMULÄR (editerbara: se nedan)

Förtjänstmedalj, ansökan 2008-03-09
Intyg avseende medlemsskap 2002-03-12
Mailanmälan Styrelselistan 2010-07-19
Inträdesansökan/Intervju ny förening 2008-03-09

EDITERBARA FORMULÄR
för mailbefordran

VIP-kort för kretsmästare                     AnvändarInstruktion 2019-03-01
Anmälningsblankett för tävlingar      Ove Anderssons editerbara pdf-fil 2010-07-19
Bruksanvisning                                            Bruksanvisning till Anmälningsblanketten 2010-07-19
Skjutkort                                                         Ove Anderssons editerbara pdf-fil 2010-07-19
Mailanmälan Styrelselistan                  Excel-format (mall) 2010-07-19
Inträdesansökan ny förening               Excel-format (mall) 2008-03-09
Styrelseförteckning                                  pdf          efter årsmöte eller styrelseförändring 2019-04-04
Styrelseförteckning     uppdaterad         Excel      efter årsmöte eller styrelseförändring 2020-09-12
Förtjänstmedalj, ansökan                 Word-format (mall) 2008-03-09
Matchresultat SthlmSerien              Mall i Word-format 2018-04-24

 

TÄVLINGSREGLER  (i pdf-format)

Serietävlingens regler 2016-03-10
Rankinglistans regler 2019-11-12
Regler för "Årets Rekryt" 1999-08-17

REGLEMENTEN

Normalstadga för förening   ver 2010pdf-format
Normalstadga för förening   ver 2010editerbart doc-format
2018-11-12
Kretsens nya stadgar 2016-02-03
Kretsens gamla stadgar utgått
Medaljreglemente                             i pdf-format 2005-02-12
Minneslista föreningsstyrelse 2016-09-14
Regler för tävlingsarrangör 2018-07-29

LBL / 2022-02-23