Kretsadresser

 

Stockholms Pistolskyttekrets

c/o-adress: c/o Årsta Park Kontorshotell
Adress: Byängsgränd 14
Postadress: 120 40  Årsta
Besöksadress: Årsta Park Kontorshotell, Byängsgränd 14, Årsta
E-mail: sekr@skyttekretsen.se
Hemsida (URL): http://www.skyttekretsen.se/
Organisationsnummer: 802006-5747

     

Bankgirokonto: 146-7778
Plusgirokontona är avvecklade.

 

LBL / 2020-09-06